Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2022, lansează astăzi, 9 martie 2022, ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” (Ghid + Anexe) finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014 – 2022

Data publicarii : 10 Mar 2022

RO - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2022, lansează astăzi, 9 martie 2022, ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” (Ghid + Anexe) finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014 – 2022

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 5.000.000 de euro

 

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este de  09.05.2022, ora 15.00,  la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății nr. 12, București, Sectorul 5 - Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro

Ghid _deseuri_RO

Anexa_1_formularul_cererii_de_finanţare_(AF)_deșeuri_RO

Anexa_2_Bugetul proiectului (format Excel)_deșeuri_RO

Anexa nr.3 declaratii de angajamente la ghidul solicitantului

Anexa_4_ Documente de identificare a Solicitantului_Partenerilor_deșeuri_RO

Anexa_5_Scrisoare de intentie privind parteneriatul_deșeuri_RO

Anexa_6_acord_de_parteneriat_deșeuri_RO

Anexa_7_ lista_verificare_solicitant_transmitere_doc_deșeuri_RO

Anexa_8_Grile de verificare_deșeuri_RO modificata

Anexa_9_contract_finantare_deșeuri_RO


EN - The Ministry of Environment, Waters and Forests, acting  as Programme Operator for the EEA Grants 2014-2022, launches today, March 9, 2022, the "Applicant's Guide - CALL FOR PROPOSALS for  Risk management measures to reduce contaminated temporary municipal landfills”:

 

The Ministry of Environment, Waters and Forests, acting as Programme Operator for the EEA Grants 2014-2022, launches today, March 9, 2022, the "Applicant's Guide - CALL FOR PROPOSALS for Risk management measures to reduce contaminated temporary municipal landfills” (Guide + Annexes) funded under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 – 2022.

The total budget available for this call is 5,000,000 euro.

 

The deadline for submitting project proposals is 09.05.2022, at 3 pm, at the headquarters of the Ministry of Environment, Waters and Forests in Bd. Libertății no. 12, Bucharest, Sector 5 – Directorate for Accessing External Funds, email address: see2014-2021@mmediu.ro.

GUIDELINE_landfill_ENG

Annex_1_Application_for_for_financing_(AF)_landfill_EN

Annex_2_Project budget_(Excel template)_landfill_EN

Annex_3_statements_and_commitments_landfill_EN

Annex_4_ Documents_identifying_Applicant_Project_Partners_landfill_EN

Annex_5_Partnership_letter_of_intent_landfill_EN

Annex_6_Partnership_Agreement_landfill_EN

Annex_7_List_of_documents_verification_for_the_Applicant_landfill_EN

Annex_8_Grid_for_adm_elig_technico_fin_assesing_landfill_EN

Annex_9_financing_project_contract_landfill_EN