Lansarea Apelului nr. 2 „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” / Launch of the Guidelines for applicants (Call 2) „Risk management measures to reduce contaminated temporary municipal landfills”

Data publicarii : 01 Mar 2021

RO - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează apelul pentru propuneri de proiecte ”Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 5.000.000 de Euro.

Termenul limită pentru depunere a propunerilor de proiect: 30 iunie 2021, ora 17:00.

Ghid_RO MEDIU_deșeuri

Anexa_1_formularul_cererii_de_finantare_(AF)_deșeuri

Anexa_2_Bugetul proiectului (format Excel)_deșuri

Anexa_3_Declaratii_si_angajamente_Declaratia de eligibilitate Promotor_deșeuri

Anexa_4_ Documente de identificare a Solicitantului_Partenerilor_deșeuri

Anexa_5_Scrisoare de intentie privind parteneriatul_deșeuri

Anexa_6_acord_de_parteneriat_RO_deșeuri

Anexa_7_ lista_verificare_solicitant_transmitere_doc_deșeuri

Anexa_8_Grile de verificare_deșeuri

Anexa_9_contract_finantare_deșeuri

Anexe Ghidul Solicitantului Deșeuri - format editabil


EN - The Ministry of Environment, Waters and Forests, as the Programme Operator for the EEA Grants 2014-2021 - RO-Environment Programme, launches the call for proposals - ” Risk management measures to reduce contaminated temporary municipal landfills”, financed under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014- 2021.

 The total budget available for the call is 5.000.000 Euro.

Deadline for submission of applications: June 30th, 2021 – 17:00 (GMT+2).

GUIDELINE_RO_ENV_landfill_EN

Annex_1_Application_for_for_financing_(AF)_landfill_EN

Annex_2_Project budget_(Excel template)_landfill_EN

Annex_3_statements_and_commitments_landfill_EN

Annex_4_ Documents_identifying_Applicant_Project_Partners_landfill_EN

Annex_5_Partnership_letter_of_intent_landfill_EN

Annex_6_Partnership_Agreement_landfill_EN

Annex_7_List_of_documents_verification_for_the_Applicant_landfill_EN

Annex_8_Grid_for_adm_elig_technico_fin_assesing_landfill_EN

Annex_9_financing_project_contract_landfill_EN

Annexes Applicant`s Guide landfill - editable format (RAR)