Informare beneficiari ai masurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020

Data publicarii : 28 Apr 2016

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, pentru a evita efectele negative ale anumitor practici agricole, UE, prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării rurale, oferă Statelor Membre posibilitatea acordării unor plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice, prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR, este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014 - 2020.

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea totală sau parțială a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate începând cu anul 2015 sunt:

● Măsura 10 “Agro – mediu și climă”

● Măsura 11 “Agricultura ecologică”

● Măsura 13 “Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”

Zonele eligibile ale măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020 acoperă o suprafață semnificativă a zonelor Natura 2000, respectiv zonele aferente măsurii 10 “Agro-mediu și climă” acoperă cca. 80% din zonele Natura 2000, iar zonele aferente măsurii 13 “Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” acoperă cca. 70% din zonele Natura 2000.

În scopul creșterii nivelului de absorbție al fondurilor alocate pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014 – 2020, MADR intenționează să crească nivelul de conștientizare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari asupra accesării în anul 2016 a măsurilor, precum și a regulilor generale aplicabile în cadrul angajamentelor.

Astfel, în contextul pregătirii campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2016, MADR a elaborat documente suport necesare informării fermierilor, beneficiari sau potențiali beneficiari ai măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, în ceea ce privește depunerea cererilor de sprijin și implementarea angajamentelor asumate de către aceștia în cadrul celor trei măsuri:

● Ghidul Informativ pentru Beneficiarii Măsurilor de Mediu și Climă ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 (anexa nr. 1);

● Lista zonelor eligibile pentru cele trei măsuri (anexa nr.2);

INFORMARE privind utilizarea broşurilor conţinând specii indicatoare a înaltei valori naturale şi a broşurilor conţinând speciile indicatoare a tipurilor de management aplicate în cadrul fermei de către beneficiarii măsurii de agro-mediu şi climă

● Broșura “Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată” (anexa nr. 3);

● Broșura “Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor” (anexa nr. 4).