Erată cu modificarile propuse pentru Ghidul Solicitantului - Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 ”Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”/Corrigendum with proposed changes of Applicant’s Guide Call No. 1

Data publicarii : 14 Jan 2021

Unitatea de Implementare a Programului ”Mediu, Adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” (RO-Mediu) din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator al Programului RO-MEDIU, finanțat prin Granturile Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, anunță modificarea Ghidului solicitantului (inclusiv anexelor acestuia) aferent apelului Restaurarea zonelor umede și turbăriilor, după cum urmează:

  1. Se prelungește termenul limită de depunere al cererilor de finanțare pentru prezentul apel de propuneri până la 31 martie 2021, ora   17:00, termen limită de înregistrare efectivă la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății, Nr. 12, București, Sectorul 5, România
  2. Prevederile din Ghidul Solicitantului se modifică și completează conform Tabelului comparativ anexat.

Celelalte prevederi ale Ghidului Solicitantului și ale anexelor aferente apelului ce vizează Apelul de propuneri nr. 1 ”Restaurarea zonelor umede și turbăriilor” rămân neschimbate. 

Forma revizuită a Ghidului Solicitantului și anexelor acestuia este publicată în pagina dedicată apelului.


Corrigendum with proposed changes to the Applicant’s Guide – Call for proposals for projects No. 1 "Restoration of wetlands and peatlands"

The Implementation Unit of the Programme "Environment, Climate Change Adaptation and Ecosystems" (RO-Environment) of the Ministry of Environment, Waters and Forests, acting as Programme Operator of the RO-Environment Programme, financed through Grants of the EEA Financial Mechanism 2014-2021, announces the Corrigendum of the Applicant's Guide (including its Annexes) for the Call No. 1 "Restoration of wetlands and peatlands", as follows:

  1. The deadline for the submission of applications for funding for this call is extended until 31 March 2021 at 17:00, the deadline for effective registration at the premises of the Ministry of Environment, Waters and Forests, Libertății Blvd., No. 12, Bucharest, sector 5, Romania
  2. Provisions of the Applicant’s Guide shall be amended according as is presented in the Comparative table annexed herewith

The other provisions of the Applicant’s  Guide and its Annexes to the Call of proposals No.1 ”Restoration of wetlands and peatlands” shall remain unchanged.  

The revised form of the Applicant’s Guide and its Annexes is published on the call webpage.