Cea de-a 27-a reuniune a Grupului director al Ariei Prioritare 4 (AP 4) – Calitatea Apei s-a desfășurat la Bratislava

Data publicarii : 12 Jun 2024

 

Cea de-a 27-a reuniune a Grupului director al Ariei Prioritare 4 (AP 4) – Calitatea Apei s-a desfășurat la Bratislava

 

În perioada 28 – 29 mai 2024, a avut loc la Bratislava, Slovacia, cea de-a 27-a reuniune a Grupului director al Ariei Prioritare 4 (AP 4) – Calitatea Apei, din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). La eveniment a participat și o delegație a României, respectiv a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

În cadrul SUERD, respectiv AP - 4, România  colaborează pentru implementarea celui de-al treilea Plan de management al bazinului hidrografic, în special legat de colectarea și epurarea apelor uzate urbane, reducerea poluării cu nutrienți, în principal din surse agricole, și îmbunătățirea condițiilor hidromorfologice. În plus, de curând, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) este implicat într-un nou proiect, cu asistența Băncii Mondiale, pentru o mai bună utilizare și management al substanțelor chimice în agricultură.

Totodată, MMAP colaborează cu Administrația Biosferei Deltei Dunării pentru a îmbunătăți calitatea apei și biodiversitatea în cadrul Deltei, ca partener în cadrul proiectului EcoDalli finanțat prin Mission Ocean.

 

Reuniunea de la Bratislava a fost organizată de coordonatorul de arie prioritară din Slovacia și a avut pe agendă subiecte ca:

  • Informare din partea Comisiei Europene (DG REGIO) privind activitățile relevante;
  • Prezentarea activităților desfășurate în cadrul AP 4 și planul de activități pentru anul 2024, precum și a progreselor și realizărilor AP 4, înregistrate în perioada 2022 – 2023;
  • Prezentare din partea Danube Strategy Point privind activitățile curente și viitoare;
  • Prezentarea de reprezentanții Ariei Prioritare 7 – Societatea bazată pe cunoaștere, a activităților curente și a celor planificate;
  • Informare din partea AP 4 privind al 10-lea Forum Mondial al Apei;
  • Informare din partea partenerilor AP 4 privind activitățile relevante;
  • Informare și discuții privind proiectele relevante pentru AP 4 și proiectele/procesele fanion ce vor fi selectate în anul 2024 în vederea promovării.

 

În deschiderea reuniunii au luat cuvântul coordonatorii de arie prioritară din Slovacia (Danka Thalmeinerová), Ungaria (Márton Pesel) și František Koločány, membru în echipa coordonatorului național din Slovacia.

Johann Magnusson (Comisia Europeană, DG REGIO) a informat participanții cu privire la cea de-a 5-a ediție a Zilelor UE dedicate strategiilor macroregionale și bazinelor maritime (5th EU Macro-Regional and Sea Basin Strategies Days), ce se va desafășura la Bruxelles, în perioada 12 – 13 iunie 2024.  Evenimentul va fi urmat in data de 14 iunie 2024 de reuniunea Grupului la nivel înalt și reuniunea președințiilor strategiilor macro-regionale.

Coordonatorii Ariei Prioritare 4 au prezentat activitățile desfășurate în ultimele luni printre care semnarea protocolului de cooperare cu Asociația Internațională a Companiilor de Servicii de Apă din Bazinul Fluviului Dunărea, participarea la reuniunile organizate de Programul pentru Regiunea Dunării, participarea la reuniunile focus group organizate de DSP în procesul de analiză a nevoilor de formare, participarea la reuniunea comună a coordonatorilor naționali SUERD și coordonatorilor de arii prioritare,  participarea la evenimentele dedicate implicării tinerilor în SUERD, precum și alte evenimente.

De asemenea, au fost prezentate obiectivele și prioritățile președinției austriece a SUERD și evenimentele ce urmează a se organiza de  AP 4. Cel de-al 13-lea Forum Anual al SUERD (ce se va desfășura spre finalul lunii iunie) a fost prezentat în detaliu, cu accent pe sesiunea organizată în cadrul forumului de AP 4.

Reprezentantul Danube Strategy Point a subliniat sprijinul acordat actorilor cheie din cadrul SUERD pentru implementarea acesteia. Printre altele, au foat detaliate stadiul implementării contractului de analiză a nevoilor de formare a actorilor cheie SUERD, stadiul înființării rețelei organizațiilor de tineret dunărean și detalii privind organizarea Forumului Anual SUERD.

Au mai luat cuvântul repreznetnații Ariei Proritare 7. Prezentarea AP 7 – societatea bazată pe cunoaștere, a inclus o descriere generală a acesteia și activitățile curente și viitoare relevante pentru AP 4, inclusiv cele de promovare și creștere a vizibilității.

În cadrul reuniunii au fost prezentate informații privind propunerile de proiecte relevante pentru AP 4, depuse în cadrul apelului de proiecte Seed Money Facility lansat de Programul pentru regiunea Dunării, proiecte care sunt în curs de evaluare.

Sabina Bokal (Global Water Partnership Central and Eastern Europe - GWPCEE) a subliniat importanța implicării tinerilor din regiune, menționându-se faptul că aceștia au fost co-organizatori ai unor evenimente organizate de GWPCEE. Prezentarea s-a încheiat cu informarea participanților cu privire la organizarea în perioada 15 – 19 iulie 2024 a școlii de vară 2024, eveniment dedicat tinerilor specialiști în domeniul apelor.

Prezentarea lui Beate Striebel-Greiter (Danube Sturgeon Task Force - DSTF) a inclus informații cu privire la prioritățile și activitățile acestui grup operativ dedicat protecției sturionilor. Au fost evidențiate eforturile DSTF cu privire la aplicarea de state a reglementărilor existente pentru protecția sturionilor și de limitare a pescuitului ilegal al acestora. De asemenea, au fost prezentate măsurile de repopulare cu puieți de sturion în diverse state printre care și România și provocările generate de implementarea măsurilor de conservare a sturionilor.

Edith Hoedl și Adam Kovacs (Comisia Internațională pentru Protecția Bazinului Fluviului Dunărea – ICPDR) au furnizat informații privind activitățile ICPDR dedicate actualizării Planului de Management al Bazinului Fluviului Dunărea (DRBMP), monitorizării habitatelor sturionilor, implementării Directivei Cadru Apă, actualizării Declarației Comune privind navigația și sustenabilitatea mediului în bazinul fluviului Dunărea, elaborării recomandărilor ICPDR pentru gestionarea situațiilor generate de secetă, activităților întreprinse pentru reducerea poluării, și  epurării apelor etc. S-a evidențiat intenția de a întreprinde măsuri pentru cooperarea în domeniul reducerii poluării cu parteneri din sectorul agricol și cu Comisia pentru Protecția Mării Negre împotriva Poluării.