Schimbari climatice

Ultimele date științifice arată că globul pământesc se încălzeşte, clima se modifică, iar fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente: inundațiile, seceta, creşterea temperaturilor medii la nivel global, creşterea nivelului mării şi micşorarea calotei glaciare – toate sunt semne ale schimbărilor climatice.

Cauza principală a schimbărilor climatice o reprezintă creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru a combate această cauză reducerea emisiilor a devenit o prioritate pentru toate statele lumii.

România, la rândul său, trebuie să acționeze rapid atât pentru combaterea cauzelor (prin reducerea emisiilor), cât și pentru diminuarea efectelor (prin acțiuni de adaptare).

Este motivul pentru care Guvernul României, prin intermediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, a elaborat Strategia Națională privind Schimbările Climatice.

Ce înseamnă adaptarea?

Adaptarea la schimbările climatice presupune felul în care ne pregătim pentru impactul acestora asupra noastră. Altfel spus, vom fi mai bine protejați împotriva efectelor negative ale fenomenele naturale extreme, precum inundațiile sau seceta. În plus, vom reuși să profităm de noile oportunități apărute, cum ar fi posibilitatea de a dezvolta culturi agricole noi.

Cu cât ne pregătim mai devreme pentru adaptarea la schimbările climatice, cu atât ne va costa mai puțin.

Care sunt riscurile schimbărilor climatice şi beneficiile măsurilor de combatere a acestora


Vizualizati toate paginile din cadrul Schimbari climatice, ordonate dupa data publicarii:
18 Dec 2014

Descrierea Inventarului Naţional de Emisii de Gaze cu Efect de Seră

Inventarul Naţional de Emisii de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) este: un instrument naţional de raportare în conformitate cu prevederile Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), ale Protocolului de la Kyoto şi ale deciziilor subsecvente şi, respectiv, cu Mecanismul Uniunii Europene...

07 Nov 2014

EU ETS - Instalatii stationare

[07.10.2019] Lista instalațiilor staționare care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2025 Alocare 2013-2020 Cea de-a treia etapă a schemei EU ETS va avea o durată de 8 ani, în intervalul 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2020. Acest inst...