Vizualizati toate paginile din cadrul Biodiversitate, ordonate dupa data publicarii:
17 Feb 2015

Ghiduri si alte publicatii

1. Ghiduri elaborate la nivel național Procesul de elaborare a planurilor de management pentru ariile protejate în România Măsuri de Management pentru siturile Natura 2000 Liliecii și managementul adăposturilor subterane Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România: Măsuri de gospodărire 2. Ghidur...

17 Feb 2015

Natura 2000

Formulare standard Natura 2000 Formulare standard Natura 2000 pentru siturile de importanță comunitară, conform Decizia 2011/484/UE, privind formularul tip pentru siturile Natura 2000 Formulare standard Natura 2000 pentru ariile de protecție specială avifaunistică, conform Decizia 2011/484/UE, privind formularul tip...

17 Feb 2015

Legislatie

Legislație cu caracter general OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. OUG 195/2005 de protecție a mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2006. OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra ...

17 Feb 2015

Management

Planuri de management ale parcurilor naționale și naturale Planul de management al Parcului Natural Bucegi Planul de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei Planul de management al Parcului Național Călimani Planul de management al Parcului Național Munții Măcinului Planul de management al Parcului Națio...