Extinderea amplasamentului depozitului intermediar de combustibil ars și continuarea construirii modulelor de tip MACSTOR 400

Data publicarii : 07 Nov 2016

SN Nuclearelectrica SA – Sucursala CNE Cernavodă a depus la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor notificarea privind intenția de realizare a proiectului de investiții: Extinderea amplasamentului depozitului intermediar de combustibil ars și continuarea construirii modulelor de tip MACSTOR 400, amplasat în județul Constanța, oraș Cernavodă, Incinta Platforma CNE, însoţită de certificatul de urbanism emis şi de solicitarea de emitere a acordului de mediu.
În urma parcurgerii etapei de evaluare iniţială a notificării privind intenţia de realizare a proiectului, MMAP a luat decizia demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a evaluării adecvate.
•       Decizia etapei de evaluare inițială