Hotărâre a Guvernului privind desemnarea autorităților competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1115 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii și exportul din Uniune a anumitor produse de bază și produse asociate cu defrișările și degradarea pădurilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

Data publicarii : 24 May 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind desemnarea autorităților competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1115 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023  privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii și exportul din Uniune a anumitor produse de bază și produse asociate cu defrișările și degradarea pădurilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

Notă de fundamentareHG și anexe

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este domnul Dănuț Iacob, director general în cadrul Direcției Generale Păduri și Strategii în Silvicultură, e-mail: danut.iacob@mmediu.ro.