Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea unor investiții pentru care au fost încheiate contracte de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 - Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Data publicarii : 08 May 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea unor investiții pentru care au fost încheiate contracte de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific  8.2 - Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, precum și a unor proiecte care au ca obiectiv creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.

Proiect OUG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoanele de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) sunt doamna Andreea Coman, adresă de e-mail: andreea.coman@afm.ro și domnul Răzvan Alecu, adresă de e-mail: razvan.alecu@afm.ro.