Proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a suprafeței de 4,06 ha teren forestier aflat în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

Data publicarii : 03 Apr 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a suprafeței de 4,06 ha teren forestier aflat în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate.

  Proiect HG | Nota de fundamentare Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Păduri și Strategii în Silvicultură.

 Persoana de contact este dl Dănuț Iacob, telefon: 0723667322, e-mail: danut.iacob@mmediu.ro.