Proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahova” – S.A.

Data publicarii : 16 Feb 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahova” – S.A..

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normative.

Persoana de contact este:  doamna Gabriela Hodorog – Director Economic - ESZ Prahova S.A., adresă de e-mail: gabriela.hodorog@eszph.ro