Hotărârea nr. 8 din 24 august 2023 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere

Data publicarii : 30 Aug 2023
  • Hotărârea nr. 8 din 24 august 2023 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, anexată, în xerocopie, în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin (1) din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1106/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Hot. 8 si 8.1 din 24, respectiv 29 august 2023Situatia atestatelor anulate-august 2023 I Atestate valabile-site-august 2023