Proiectul de act delegat privind standardele europene de raportare asupra durabilității (ESRS)

Data publicarii : 26 Jun 2023

Comisia a lansat în consultare publică  Proiectul de act delegat privind standarde europene de raportare asupra durabilității  (ESRS) -  un prim set de standarde de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderi.

Standardele de raportare obligatorii vor asigura informații transparente și comparabile privind durabilitatea. Comisia Europeană va lua în considerare opiniile primite din partea părților interesate, înainte de a finaliza standardele ca acte delegate. Odată adoptate, aceste standarde de raportare vor fi utilizate de întreprinderile care fac obiectul Directivei privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD).  

Documentul este disponibil la următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-European-sustainability-reporting-standards-first-set_en.

Comisia Europeană va adopta standarde europene de raportare asupra durabilității prin intermediul unui act delegat, în conformitate cu Directiva privind raportarea asupra durabilității corporative (CSRD).

Perioada de feedback va dura până vineri, 7 iulie 2023.