COMUNICAT DE PRESĂ - „Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile”

Data publicarii : 15 Nov 2021

Începând cu data de 15 octombrie 2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Administrația Națională ”Apele Române”, proiectul „Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile”, cod SMIS2014+ 136810.

Valoarea totală a proiectului este de 191.094.390,22 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 162.430.231,69 lei (85%), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 28.664.158,53 lei (15%), perioada de implementare a proiectului fiind de 26 de luni, între 15.10.2021 și 30.11.2023. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Scopul Proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui laborator la nivel național, care colectează datele de monitorizare din 99 laboratoare pentru monitorizarea substanțelor prioritare, a altor substanțe poluante din apele uzate deversate și apele de suprafață precum și monitorizarea indicatorilor de calitate din apa potabilă în vederea raportării acestora conform cu angajamentele din Tratatul de aderare al României la UE, ratificat prin Legea 157/2005, în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate și a alimentării cu apă potabilă.

Descarcă documentul