Menu 
 
 

Subordonate

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Mihail FÂCĂ – Preşedinte
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 021-207.11.01; 021-207.11.02
Fax: 021-207.11.03
web: www.anpm.ro
e-mail: office@anpm.ro

Garda Naţională de Mediu

Florin DIACONU – Comisar General
Adresa: B-dul Unirii nr. 78, bloc J2, Sector 3, Bucureşti
Telefon: 021-326.89.70; 021-326.89.82
Fax: 021-326.89.71
web: www.gnm.ro
e-mail: gardamediu@gnm.ro

Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” – Tulcea

Edward BRATFANOF – Guvernator
Adresa: Str. Portului nr. 34A, 820243, Tulcea
Telefon: 0240-51.89.45
Fax: 0240-51.89.75
web: www.ddbra.ro
e-mail: arbdd@ddbra.ro