Menu 
 
 

Anunțuri

[21.01.2015] Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este interesat să achiziționeze Servicii de formare si organizare evenimente pentru proiectul „Standarde si indicatori de performanta pentru evaluarea capacitatii institutionale in sistemul national de protectia  mediului – SIPEVAL”, Cod SMIS 32682

Invitatie | Caiet de Sarcini | Referat de necesitate | Formulare | Documentatie |

[08.01.2015] Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este interesat să achiziționeze Servicii de formare si organizare evenimente pentru proiectul „Standarde si indicatori de performanta pentru evaluarea capacitatii institutionale in sistemul national de protectia mediului – SIPEVAL”, Cod SMIS 32682.

Invitatie | Caiet de Sarcini | Referat de necesitate | Formulare | Documentatie | Clarificari Nr. 1 | Clarificari Nr. 2 | Clarificari Nr. 3

Anulare procedura

[03.12.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze „Servicii privind evaluarea propunerilor de proiecte depuse  în cadrul apelurilor pentru propuneri de proiecte 1-3, în cadrul Programului RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor“, prin achiziție directă.

Invitatie | Caiet de Sarcini | Model Contract | Model Formulare

[02.12.2014] Aducerea la clasa de importanţă a digurilor de pe râul Jiu, pe sectorul Rovinari – Văleni, jud. Gorj şi „Regularizare pârâu Raznic, în zona localităţii Greceşti – confluenţa râu Jiu, jud. Dolj

Invitatie | Caiet Sarcini Raznic | Caiet Sarcini Rovinari | Model Contract Revizuit Raznic | Model Contract Revizuit Rovinari

[27.11.2014] Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 1 și 2, lansate în cadrul Programului RO04 – Reducerea substanțelor periculoase.

Invitatie | Caiet de Sarcini | Model Formulare | Model Contract | Clarificare Nr. 1 | Clarificare Nr.2 | Clarificare Nr.3 | Clarificare Nr.4

[10.11.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze “polițe de asigurare facultativa de tip CASCO și polițe de asigurare obligatorie de tip RCA” pentru un număr de 4 autoturisme Dacia Duster.

Invitație | Caiet de Sarcini | Model Formulare | Clarificare nr 1

[12.11.2014] Clarificare nr 2 | Clarificare nr 3Clarificare nr 4

[07.11.2014] Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice prin UMP-INPC este interesat să  achiziţioneze eurpubele pentru 13 comune ZVN  incluse in proiect.

Cerere Oferta

[06.11.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze „un pachet soluție software de inventariere a patrimoniului MMSC (obiecte de inventar și mijloace fixe) și implementarea acestuia“, prin achiziție directă.

Invitație | Caiet de Sarcini | Model Formulare

[31.10.2014] Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de evaluare a aplicației proiectului predefinit din cadrul Programului RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor: “Demonstrating and promoting natural values to support decision-making in Romania (Nature4Decision-making – N4D)”, prin cumparare directa.

Invitatie | Caiet de Sarcini | Model Contracte | Model Formulare

[31.10.2014] Invitatie de participare pentru achiziţionare ”Servicii privind evaluarea propunerilor de proiecte depuse  în cadrul apelurilor pentru propuneri de proiecte 1-3, în cadrul Programului R002-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor ” prin cumpărare directă.

Invitatie | Caiet de Sarcini | Model Formulare | Anulare achizitie

[24.10.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 1 și 2, lansate în cadrul Programului RO04 – Reducerea substanțelor periculoase, prin achiziție directă.

InvitatieCaiet de Sarcini Model ContractModel Formulare | Raspuns Clarificare 1 | Anulare Achizitie

[23-10-2014] Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze Servicii de evaluare a proiectului predefinit elaborat in cadrul Programului RO07- Adaptarea la Schimbările Climatice, derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Model Contract | Comunicare Anulare Achizitie

[21-10-2014] Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de evaluare a aplicației proiectului predefinit din cadrul Programului RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor: “Demonstrating and promoting natural values to support decision-making in Romania (Nature4Decision-making – N4D)”, prin cumparare directa.

Invitatie | Caiet de Sarcini | Model Contract | Formulare | Anulare Achizitie

[21-10-2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice intenţionează să achiziţioneze ”Servicii privind evaluarea propunerilor de proiecte depuse  în cadrul apelurilor pentru propuneri de proiecte 1-3, în cadrul Programului R0 02 – Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor ” prin cumpărare directă.

InvitatieCaiet de SarciniModele Formulare | Clarificare Nr.1 | Anulare Achizitie

[20-10-2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziţioneze ”Echipament IT – Set pentru dictare şi transcriere, soft creare fişiere de dictare şi transferare către dactilograf pentru editare profesională, software pentru flux de lucru SpeechExec pentru gestionarea ușoară a datelor si card de memorie înlocuibil” prin cumparare directa.

Invitatie Participare Documentatie Descriptiva | Modele Formulare

[20-10-2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze ”Echipament IT – copiator multifunctional – COPY – PRINT – SCAN – IFAX – color, compatibil PCL6” prin cumparare directa.

InvitatieDocumentatie Descriptiva MultifunctionalModele Formulare | Rezultat Achizitie

[17-10-2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin DG AM POS Mediu, cu sediul in Calea Şerban Vodă nr. 30-32, sector 4, Bucureşti, este interesat să achiziționeze servicii pentru „Organizarea întâlnirii cu beneficiarii axei prioritare 1 POS Mediu și a reuniunii XV a Comitetului de Monitorizare POS Mediu”.

Invitație de Participare si Model Formulare | Caiet de Sarcini | DOCUMENTAŢIE | Clarificare 1 | Clarificare 2

[16-10-2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze „lucrări de instalare a unui bloc de măsurare și protecție trifazic“, prin ,,achiziție directă“.

Invitație de Participare | Caiet de Sarcini | Model Formulare | Model ContractRaspuns Clarificare nr.1

[07.10.2014] Servicii de organizare de evenimente (conferințe și ateliere de lucru) si realizare materiale de informare, comunicare şi publicitate în cadrul proiectului Operaționalizarea strategiei naționale privind schimbările climatice și dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operaționale 2014 – 2020 – OPERA-CLIMA, cod SMIS:48145.

Caiet de SarciniInvitatie Modele Formulare | Răspuns Clarificare 1 | Răspuns Clarificare 2 | Răspuns Clarificare 3

[07.10.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de cercetare pentru realizarea ,,Studiului privind Reactualizarea evaluării calităţii componentelor fizico-chimice şi biologice din Delta Dunării şi zona costieră adiacentă în contextul impactului transfrontalier al canalului Bâstroe, pe perioada 2008 – 2014, şi reactualizarea sistemului transfrontier de monitoring, coordonat cu partea ucraineană, în vederea analizării impactului asupra mediului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a proiectului de realizare a canalului de navigaţie de mare adâncime pe braţul Bâstroe”.

Caiet de SarciniInvitatie de Participare | Model ContractModel Formulare

[07.10.2014] Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală AM POS Mediu (DG AM POS Mediu) vă invită să depuneţi ofertă în vederea atribuirii contractului „Sprijin în managementul proiectului – Cadru instituţional modular de procesare a informaţiei vehiculate prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu”, prin “cumpărare directă”.

Invitatie

[23.09.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze servicii de formare si organizare evenimente pentru proiectul
„Standarde si indicatori de performanta pentru evaluarea capacitatii institutionale in sistemul national de protectia mediului – SIPEVAL”.

InvitatieCaiet de SarciniFormulare  | CLARIFICARE LA INVITATIA DE PARTICIPARE | ANULARE

[12.09.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze servicii de organizare seminarii/conferința finală pentru promovarea/diseminarea rezultatelor proiectului LIFE 10ENV/RO/726 – ELSYS ” Stabilirea unui sistem electronic privind schimbul de date in cazul transferurilor de deșeuri”și suport în elaborarea raportlui final , a planului de comunicare ”after LIFE” și a  raportului Layman

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Model contract | Model formulare

[10.09.2014] Lucrări de instalare a unui bloc de masurare si protectie (BMPT)

Descarca Invitatia de participare | Descarca caietul de sarcini | Descarca modele formulare | Descarca modelul de contract

[05.09.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze ”Servicii de organizare seminarii/conferința finală pentru promovarea/diseminarea rezultatelor proiectului LIFE 10ENV/RO/726 – ELSYS” Stabilirea unui sistem electronic privind schimbul de date in cazul transferurilor de deșeuri”și suport în elaborarea raportlui final , a planului de comunicare ”after LIFE” și a raportului Layman” prin ”Achiziție directă”.

Descarca invitatia de participare | Descarca caietul de sarcini | Descarca modelul de contract | Descarca modelul formularelor | Descarca Raspuns solicitare clarificari | Descarca Raspuns solicitare clarificari (2)

[03.09.2014] Anunț selecție parteneri pentru scrierea unor proiecte POCA 2014-2020

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui/unor  partener/parteneri – instituție a administrației publice centrale, ONG, universitate, institut de cercetare, pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea scrierii și implementării unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În acest sens MMSC, organiză procedura de selecție pentru încheierea unui Acord de parteneriat cu potențiali parteneri în vederea scrierii și implementării unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Descarca Anunțul

[02.09.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de cercetare pentru realizarea studiului privind ,,Construirea și fundamentarea valorilor parametrilor relevanți Sectorului Procese Industriale și Utilizarea Produselor al Inventarului National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), valori care să permită implementarea metodelor de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră, asociate nivelelor superioare de abordare pentru categoria Producția de fontă și oțel conform metodologiei IPCC 2006”.

[05.09.2014] Descarca Clarificare nr.1

Descarca – Invitație; Descarca – Caiet de sarcini; Descarca – Formulare; Descarca – Model contract.

[26.08.2014] 24/NCB/2014- LUCRĂRI pentru „Platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere” – Rezultate Licitație.

Descarca – Rezultate Licitatie.

[20.08.2014] Servicii de consultanță pentru diseminarea la nivel național a beneficiilor implementării Proiectului.

Descarca – Solicitare de expresii de interes.

[19.08.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze ”Servicii de organizare seminarii/conferința finală pentru promovarea/diseminarea rezultatelor proiectului LIFE 10ENV/RO/726 – ELSYS ” Stabilirea unui sistem electronic privind schimbul de date in cazul transferurilor de deșeuri”și suport în elaborarea raportlui final , a planului de comunicare ”after LIFE” și a raportului Layman” prin ”Achiziție directă”.

Descarca – Invitatie; Descarca – Caiet de sarcini; Descarca – Model contractDescarca – Formulare.

[19.08.2014] Cerere de oferte privind achizitia de asigurari RCA si CASCO pentru cele trei autovehicule utilizate pentru implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”.

Descarca – Cerere de oferte privind achizitia de asigurari RCA si CASCO.

Acordare contract 40 SH 2014

[14.08.2014]22/NCB/2014- LUCRĂRI pentru „Platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere”  Descarca Rezultate Licitație

[11.08.2014]Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcția Generală AM POS Mediu (DG AM POSMediu) este interesat să achiziționeze “surse de alimentare electrică continuă pentru serverele AM POS Mediu (cod CPV 31154000-0)”.

Descarca – Invitație de participareDescarca – Caiet de sarciniDescarca – Formulare.

[05.08.2014] Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achiziţioneze servicii de consultanță pentru diseminarea la nivel național a beneficiilor implementării Proiectului – 31 CQ 2014.

Descarca – Servicii de consultanță pentru diseminarea la nivel național a beneficiilor implementării Proiectului.

[01.08.2014] Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achiziţioneze “servicii de dezvoltare site si migrare date din actualul site (www.mmediu.ro/new, respectiv www.mmediu.ro/beta) in viitorul site (www.mmediu.ro)“.

Descarca – Invitatie participareDescarca – Caiet de sarciniDescarca – Formulare.

[31.07.2014] Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achiziţioneze servicii de traducere documente din limba engleză în limba română.

Descarca – Anunț rezultat achiziție

Descarca – Invitatie participare

[24.07.2014] Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice prin UMP-INPC este interesat să achiziţioneze articole de birotică/ papetărie şi tonere.

Descarca – Cerere de oferta

Descarca – Raspuns clarificari 1

Acordare Contract 39 SH 2014

[11.07.2014]   Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru achizitia de Lucrări pentru „Înfiinţare reţea de canalizare menajeră în satul Bonţida (parţial), comuna Bonțida, județul Cluj”şi „Înfiinţare reţea de canalizare menajeră în satul Răscruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj”– 25/NCB/2014.

Descarca – Invitație de participare;

[09.07.2014] Prin prezenta vă aducem la cunoștința că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze serviciilor de organizare și desfășurare a seminarului de promovare a proiectului și a conferinței naționale pentru proiectul: „Standarde și indicatori de performanta pentru evaluarea capacității instituționale în sistemul național de protecția mediului – SIPEVAL’’ Cod SMIS: 32682.

Descarca - Invitație; Descarca – Caiet de SarciniDescarca – Formulare; Descarca – Model Contract .

[25.06.2014] Prin prezenta, vă facem cunoscut că, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 30-32, Sector 4, telefon 021.300.62.50, fax 021.316.07.78, în calitate de Autoritate Contractantă, organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) în vederea atribuirii contractului „Achiziţia de echipament de stocare date pentru AM şi OI POS Mediu” (Cod CPV 30233140-4).

Descarca – SOLICITARE DE OFERTĂDescarca – Caiet de sarcini.

[25.06.2014] Prin prezenta, vă facem cunoscut că, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 30-32, Sector 4, telefon 021.300.62.50, fax 021.316.07.78, în calitate de Autoritate Contractantă, organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) în vederea atribuirii contractului „Achiziţie de cabluri torsadate cat5e pentru conexiune echipamente IT” (Cod CPV 32421000-0).

Descarca – SOLICITARE DE OFERTĂDescarca – Caiet de sarcini.

[20.06.2014] 21/NCB/2014- LUCRARI pentru „Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere” -au fost primite oferte de la un număr de 11 de firme şi au fost acordate si semnate un numar de cinci contracte, aşa cum este detaliat în anunţul ataşat.

Descarca – Document

[12.06.2014] Servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în 5 (cinci) localităţi incluse în proiect – 30 CQ 2014.

Descarca – Document

[12.06.2014]  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală AM POS Mediu (DG AM POS Mediu) vă invită să depuneţi ofertă în vederea atribuirii contractului/contractelor privind „Achiziţionarea de cărţi şi publicaţii de specialitate”- LOTUL 1 şi 2, conform anexelor 1 şi 2, prin “cumpărare directă” .

Descarca – Document

[11.06.2014] Servicii de consultanță privind elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţii în platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în 20 locatităţi incluse in proiect – 10 LCS 2014.

Descarca – Document

[10.06.2014]  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală AM POS Mediu (DG AM POS Mediu) vă invită să depuneţi ofertă în vederea atribuirii contractului „Prima reuniune a CM POS Mediu din 2014”,  prin “cumpărare directă” (cod CPV 79952000-2).

Descarca – Erata;
Descarca – InvitatieDescarca – Caiet de Sarcini

[05.06.2014] Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze lucrări de revizie și modernizare a instalației electrice din sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.

Descarca – InvitatieDescarca – Clarificare;

Descarca – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;
Descarca – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucru;

Descarca – Formulare;Descarca – Model Contract.

[05.06.2014]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală AM POS Mediu (DG AM POS Mediu) vă invită să depuneţi ofertă în vederea atribuirii contractului „Achiziţionarea de cărţi şi publicaţii de specialitate”.

Descarca – Invitatie

[02.06.2014]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru Achiziția de Lucrări pentru „Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere- in 2 localitati.

Descarca – Invitatie

[02.06.2014]

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze
Servicii de organizare și desfășurare a seminarului de lansare si a conferintei nationale pentru proiectul “Standarde si indicatori de performanta pentru evaluarea capacitatii institutionale in sistemul national de protectia mediului – SIPEVAL”.

Descarca – RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICARE;
Descarca – RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICAREDescarca – Comunicare

Descarca – Caiet de SarciniDescarca – InvitatieDescarca – Model ContractDescarca – Formulare .

[28.05.2014]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice invită ofertanţii eligibili să depună oferte închise pentru construcţia şi finalizarea „Instalației Pilot de Biogaz” şi a „Platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd” în localitatea Seini, judeţul Maramureş.

Descarca – Document. Acordare Contract Biogaz

[23.05.2014]
Comunicare rezultat achiziție servicii de publicitate şi informare (banner, roll-up, hârtie cu antet, etichete autocolante, afișe și pliante) pentru proiectul: „Standarde si indicatori de performanta pentru evaluarea capacitatii institutionale in sistemul national de protectia mediului – SIPEVAL’’ Codul SMIS: 32682.

Descarca – Comunicare rezultat achiziție.

[21.05.2014]
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze echipamente și programe informatice în cadrul proiectului: „Standarde si indicatori de performanta pentru evaluarea capacitatii institutionale in sistemul national de protectia mediului SIPEVAL”.

Descarca – Caiet de Sarcini;Descarca – InvitatieDescarca – Model Contract;Descarca – Formulare.

[16.05.2014]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru Achiziția de Lucrări pentru „Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere- in 7 localitati.

Descarca – Invitatie

[15.05.2014]

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze serviciile de de catering.

Descarca – Invitatie;

[15.05.2014]

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze
“Servicii de consultanţă în vederea pregătirii materialelor şi facilitarea unor seminarii de informare pe următoarele teme: Planificare Teritorială, Managementul durabil al apei, Managementul durabil al speciilor de interes cinegetic, Managementul durabil al pădurilor, Managementul durabil al resurselor agricole” – PROIECTUL MANAGERI EFICIENŢI PENTRU O REŢEA NATURA 2000 EFICIENTĂ.

Descarca – Caiet de Sarcini;Descarca – InvitatieDescarca – Model Contract;Descarca – Formulare.

[14.05.2014]

Serviciile de consultanţă furnizate de un grup de 3 experţi în vederea asigurării asistentei tehnice necesare Unitatii de Management al Proiectului “ Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” pentru implementarea unui program demonstrativ in agricultura.

Descarca – ANUNŢ.

[12.05.2014]

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze servicii de colectare a deșeurilor menajere.

Descarca – Caiet de Sarcini;Descarca – InvitatieDescarca – Model Contract;Descarca – Formulare.

[08.05.2014]

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de publicitate şi informare (banner, roll-up, hârtie cu antet, etichete autocolante, afișe și pliante) pentru proiectul: „Standarde si indicatori de performanta pentru evaluarea capacitatii institutionale in sistemul national de protectia mediului – SIPEVAL’’ Codul SMIS: 32682.

Descarca – Clarificare Nr. 1;
Descarca – Caiet de Sarcini;Descarca – InvitatieDescarca – Model Contract;Descarca – Formulare.

[07.05.2014]

Servicii de cercetare privind realizarea studiului cu denumirea “Raport de mediu elaborat în cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe aplicată Planului Naţional de Tranziţie pentru instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa prevederilor Directivei 2010/75/UE, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, cu modificările şi completările ulterioare”.

Descarca – Caiet de Sarcini;Descarca – InvitatieDescarca – Model Contract;Descarca – Formulare.

[06.05.2014]

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze servicii de reparaţii şi verificari ale instalaţiilor de stingere a incendiilor.

Descarca – Caiet de Sarcini; Descarca – InvitatieDescarca – Model Contract; Descarca – FormulareDescarca – Comunicare.

[17.04.2014]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Directia Generala AM POS Mediu lanseaza contractul „Asigurarea serviciilor de pază a sediului AM şi OI POS Mediu Bucureşti în perioada 2014-2015″.

Descarca – Document

[17.04.2014]

Servicii de consultanță pentru întărirea capacității instituționale a autorităților române responsabile pentru implementarea /monitorizarea intervențiilor prioritare finanțate din fonduri UE pentru implementarea Directivei Nitrați a UE – 29 /CQ/ 2014.

Descarca – Document in EnglezaDescarca – Document in Romana

[17.04.2014]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze echipamente suport pentru sisteme hardware în cadrul proiectului LIFE 10/ENV/RO/726 ”Stabilirea unui sistem electronic pentru schimbul de date în cazul transferurilor de deșeuri” (Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste).

Descarca – Invitatie; Descarca – Caiet de Sarcini ; Descarca – Contract; Descarca – Formulare

[03.04.2014]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru Achiziția de echipamente pentru colectarea şi managementul gunoiului de grajd în 20 comune ZVN-06/ICB/2014 .

Descarca – Document

[24.03.2014]

Consultancy services for training small individual farmers to apply different solutions for animal waste storage facilities 09/LCS/2014.

Descarca – Document

[10.03.2014]

Anunt pentru solicitarea de expresii de interes – Servicii de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în 20 ( douăzeci) de localităţi incluse în proiect.

Descarca – Document; Descarca – Document.

[06.03.2014]
Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următoarelor obiective de investiţii care vor fi construite in 20 de localitati, dupa cum urmeaza:
LOT 1: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitățile Gălănești și Gura Humorului, Județul Suceava.
LOT 2: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitățile Gherăești și Bodești, judeţul Neamț și în localitatea Răcăciuni, județul Bacău;
LOT 3: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitățile Grajduri, Scânteia, Voinești, Cotnari, Deleni, judeţul Iași;
LOT 4: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitatea Giurgeni, județul Ialomița și în localitățile Movila Miresii și Vădeni, judeţul Brăila;
LOT 5: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitățile Șercaia, judeţul Brașov, Ozun, județul Covasna și Târgșoru Vechi, județul Prahova;
LOT 6: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitățile Păulești, județul Satu Mare, și Remetea Chioarului, județul Maramureș;
LOT 7: Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localitățile Mașloc, judeţul Timișoara și Sântimbru, județul Alba.

Selecţia se va desfăşura prin “Licitaţie naţională competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (Mai 2004). Legislaţia românească privind Achiziţiile publice nu se aplică.
Ofertele vor fi depuse până la data de 07 aprilie 2014, ora 12:00. Nu este permisă transmiterea ofertelor în format electronic.

Setul complet al documentaţiei de licitaţie poate fi obținut în baza unei solicitări scrise însoțită de plata unei taxe în sumă de 100 LEI, de la sediul UMP-INCP, incepand cu data de 06 Martie 2014. Mai multe detalii puteți găsi în invitația de participare atașată prezentului anunț”.

Descarca – Invitatie

[03.03.2014]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze centrală electrică fotovoltaică.

Descarca – Invitatie;  Descarca – Formulare;  Descarca – Model Contract;

[25.02.2014]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze servicii de copy/print/scan/fax, necesare desfășurării activității angajaților MMSC.

Descarca – Invitatie; Descarca – Caiet de Sarcini; Descarca – Formulare; Descarca – Model Contract.

[20.02.2014]

Consulting services for the second Mid-term and Final Impact Evaluation of the Integrated Nutrient Pollution Control (INPC) Project, Romania 08/LCS/2014.

Descarca – Anunt;

[13.02.2014]

INVITAŢIE DE PARTICIPARE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze echipamente suport pentru sisteme hardware în cadrul proiectului LIFE 10/ENV/RO/726 ”Stabilirea unui sistem electronic pentru schimbul de date în cazul transferurilor de deșeuri” (Establish an electronic system for exchanging data on shipments of waste).

Descarca – Invitatie; Descarca – Caiet de Sarcini; Descarca – Formulare; Descarca – Model Contract.

[13.02.2014]

INVITAŢIE DE PARTICIPARE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

Descarca – Invitatie; Descarca – Caiet de Sarcini; Descarca – Formulare; Descarca – Model Contract.

[04.02.2014]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii de organizare evenimente pentru promovarea PROGRAMELOR: RO02 „BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR”; RO04 “REDUCEREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE” ŞI RO07 “ADAPTARE LA SCHIMBĂRI CLIMATICE”, în cadrul “MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2009 – 2014”.

Descarca – Invitatie; Descarca – Caiet de Sarcini; Descarca – Formulare; Descarca – Model Contract .

[31.01.2014]

Anunț pentru achiziţionarea serviciilor de traducere simultană documente din limba  română  în limba engleză și din limba engleză   în limba română.

Descarca – Invitatie;

[28.01.2014]

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, intentioneaza sa achizitioneze servicii de audit financiar pentru proiectul “Realizarea de seturi de date spatiale în conformitate cu specificatiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, avand în vedere optimizarea facilitatilor de administrare a acestora”.

Descarca – Invitatie; Descarca – Fisa de Date a Achizitiei; Descarca – Anexa-Factori de evaluare; Descarca – Caiet de Sarcini; Descarca – Formulare; Descarca – Model Contract.

[16.01.2014]

Anunț pentru achiziționarea serviciilor de audit a operațiunilor financiare pentru implementarea proiectului Regularizare pârâu Cașin pe sectorul Târgu Secuiesc – Valea Seaca, județul Covasna., Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară (Rev.2).

Descarca – Invitatie; Descarca – Contract; Descarca – FormularDescarca – Caiet de sarcini

[15.01.2014]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice invită ofertanţii eligibili să depună oferte închise pentru construcţia şi finalizarea „Instalației Pilot de Biogaz” şi a „Platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd” în localitatea Seini, judeţul Maramureş.

Descarca – Invitatie ; Descarca – Amendament

[14.01.2014]

Anunţ pentru servicii de traducere documente din limba română în limba franceză și în limba rusă a Raportului României pentru sesiunea Întâlnirii Părţilor Protocolului privind Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în problem de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.

Descarca – Invitatie ; Descarca – Document(engleza)

[ 06.01.2014 ]

Anunţ pentru exprimarea interesului cu privire la Servicii de consultanță pentru administrarea contractului și supervizarea execuției lucrărilor pentru următoarele obiective de investiții: “Instalație Pilot de Biogaz – Primăria Seini, județul Maramureș” și “Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Seini, județul Maramureș”.

 Descarca – Document ;  Descarca – Document(engleza)

 

Anunturi 2013

Anunturi 2012