Menu 
 
 

Biodiversitate

Strategia Nationala si Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii

Lista asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite si forurile lor de reprezentare la nivel national luate in evidenta de catre MMSC
Raportul Național privind implementarea Acordului pentru conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA) în perioada 2012-2013
Raportul Național privind implementarea Memorandumului de Înțelegere privind conservarea rechinilor migratori în perioada 2012-2013
Raportul Național privind implementarea Memorandumului de Înțelegere privind conservarea și managementul populației central-europene de dropii
Raportul Național privind implementarea Memorandumului de Înțelegere privind conservarea păsărilor de pradă migratoare din Africa și Eurasia în perioada 2012-2013
Raportul Național privind conservarea șoimului dunărean în România
Raportul Național privind implementarea Acordului pentru conservarea populațiilor europene de lilieci, în perioada 2012-2013
Raportul Național privind implementarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și Zona Contiguă a Atlanticului în perioada 2012-2013
Raportul Naţional privind implementarea Memorandumului de Înţelegere pentru conservarea populaţiei central-europene de dropii (Otis tarda)
Raport privind implementarea Acordului pentru conservarea populaţiilor de lilieci europeni – Report regarding the implementation of the agreement on the conservation of populations of european bats
Raport privind implementarea Acordului pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului – Report on the implementation of the agreement on cetaceans of the black and mediterranean seas and contiguous atlantic area (ACCOBAMS)
Raport privind implementarea Acordului pentru conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice – Report regarding the implementation of the agreement on the conservation of african-eurasian migratory waterbirds
Raport privind implementarea Memorandumului de Înţelegere pentru conservarea rechinului migrator- câinele de mare, din Marea Neagră – Report on the implementation of the memorandum of understanding regarding the conservation of migratory shark spiny dogfish in the BlackSsea
Raport privind implementarea Memorandumului de Înţelegere pentru conservarea păsărilor de pradă migratoare în Africa şi Eurasia – Report regarding the implementation of the memorandum of understanding on the conservation of migratory birds of prey in Africa and Eurasia

Strategia Naţională de Conservare a Biodiversităţii
Management and Action Plan for the Bear Population in Romania (2006)

Biodiversitatea râului Buzău