Menu 
 
 

Protecţia naturii

 

Nr.

crt.

Regulamentul

comunitar

Instituţia responsabilă

Cadrul legislativ existent

Măsuri legislative

care se impun

Termen pentru

îndeplinirea măsurilor asumate

Stadiul

măsurilor asumate

31981R0348
Regulamentul (CEE) nr. 348/1981 al Consiliului din 20 ianuarie 1981 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse provenind de la balene sau de la alte cetacee (JO L 39, 12.02.1981, p. 1–3)

MMSC

OM nr. 255/2007 (MO nr. 229/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009) şi OM nr. 855/2013 (MO nr. 337/10.06.2013)

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

-

-

-

31991R3254
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3254/1991 din 4 noiembrie 1991 de interzicere a utilizării capcanei cu pedală în Comunitate şi de introducere în Comunitate a blănurilor şi a produselor prelucrate de la anumite specii de animale sălbatice originare din ţări care le capturează folosind capcana cu pedală sau alte metode în dezacord cu normele internaţionale de vânătoare cu capcane cu suferinţă minimă (JO L 308, 9.11.1991, p. 1–4)

MMSC

OM nr. 255/2007 (MO nr. 229/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009) şi OM nr. 855/2013 (MO nr. 337/10.06.2013)

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

-

-

-

31994R1771
Regulamentul (CE) Nr. 1771/1994 al Comisiei din 19 iulie 1994 de stabilire a dispoziţiilor privind introducerea în Comunitate a pieilor şi a bunurilor fabricate din anumite specii de animale sălbatice (JO L 184, 20.07.1994, p. 3–4)

MMSC

OM nr. 255/2007 (MO nr. 229/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009) şi OM nr. 855/2013 (MO nr. 337/10.06.2013)

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

-

-

-

31997R0035
Regulamentul (CE) nr. 35/1997 al Comisiei din 10 ianuarie 1997 de stabilire a dispoziţiilor cu privire la autorizarea blănurilor şi a bunurilor care intră sub incidenţa Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3254/91 (JO L 8, 11.01.1997, p. 2–4)

MMSC

OM nr. 255/2007 (MO nr. 229/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009) şi OM nr. 855/2013 (MO nr. 337/10.06.2013)

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată de OUG nr. 154/2008 (MO nr. 787/25.11.2008) şi de Legea nr. 329/2009 (MO nr. 761/09.11.2009), adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011) şi modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

-

-

-

31997R0338
Regulamentul (CE) nr. 338/1997 al Consiliului din 9 decembrie 1996 referitor la protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea (JO L 61, 3.03.1997, p. 1–69), modificat de Regulamentul (CE) nr. 2307/1997, Regulamentul (CE) nr. 2214/1998, Regulamentul (CE) nr. 1476/1999, Regulamentul (CE) nr. 2724/2000, Regulamentul (CE) nr. 1579/2001, Regulamentul (CE) nr. 2476/2001, Regulamentul (CE) nr. 1497/2003, Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, Regulamentul (CE) nr. 834/2004, Regulamentul (CE) nr. 1332/2005, Regulamentul (CE) nr. 318/2008, Regulamentul (CE) nr. 398/2009, Regulamentul (CE) nr. 407/2009, Regulamentul (UE) nr. 709/2010, Regulamentul (UE) nr. 101/2012, Regulamentul (UE) nr. 1158/2012 şi Regulamentul (UE) nr. 750/2013

MMSC

OM nr. 255/2007 (MO nr. 229/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009) şi OM nr. 855/2013 (MO nr. 337/10.06.2013)

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

-

-

-

32006R0865
Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea (JO L 166, 19.06.2006, p. 1–69), modificat de Regulamentul (CE) nr. 100/2008, Regulamentul (UE) nr. 791/2012 şi Regulamentul (CE) nr. 792/2012

MMSC

OM nr. 255/2007 (MO nr. 229/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009) şi OM nr. 855/2013 (MO nr. 337/10.06.2013)

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007)privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

-

-

-

32008R0100

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 100/2008 de modificare in ceea ce priveşte colectarea eşantioanelor si anumite formalităţi privind comerţul cu anumite specii de fauna si flora sălbatice a Regulamentului (CE) 865/2006 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) 338/97 al Consiliului (JO L 31, 5.02.2008 , p. 3-14)

MMSC

DAPP1

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

HG nr. 1191/2010 (MO nr. 831/13.12.2010) privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului obţinut din activităţi de acvacultură şi de marcare prin etichetare a caviarului

-

-

-

32009R1007

Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind comerţul cu produse derivate din focă (Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 286, 31.10.2009, p. 36-39)

MMSC

Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011) pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

-

-

-

 

32010R0737Regulamentul (UE) nr. 737/2010 al Comisiei din 10 august 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerţul cu produse derivate din focă (JO L 216, 17.08.2010, p. 1-10)

MMSC

Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011) pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

-

-

-

32012R0792Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele şi alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (JO L242, 7.09.2012, p.13-45) cu rectificarea din JO L 294, 24.10.2012

MMSC

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

OM nr. 255/2007 (MO nr. 229/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009) şi OM nr. 855/2013 (MO nr. 337/10.06.2013)

3203R0578Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 578/2013 al Comisiei din 17 iunie 2013 de suspendare a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei şi florei sălbatice (JO L169, 21.06.2013, p. 1-21)

MMSC

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), şi modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

OM nr. 255/2007 (MO nr. 229/03.04.2007) privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009) şi OM nr. 855/2013 (MO nr. 337/10.06.2013)

-

-

-

32013R1293

Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185-208)

MMSC

MFP

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DAPP – Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură