Menu 
 
 

Managementul deşeurilor

Nr.

crt.

Regulamentul

comunitar

Instituţia responsabilă

Cadrul legislativ existent

Măsuri legislative

care se impun

Termen pentru

îndeplinirea măsurilor asumate

Stadiul

măsurilor asumate

32002R2150
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2002 privind statisticile asupra deşeurilor (Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 332, 9.12.2002, p. 1–36), modificat de

Regulamentul (CE) nr. 574/2004, Regulamentul (CE) nr. 783/2005, Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, Regulamentul (CE) nr. 221/2009, Regulamentul (UE) nr. 849/2010

INS

ANPM

Proiect de HG privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului nr. 2150/2002 privind statisticile asupra deşeurilor

-

HG trebuie avizat de 7 instituţii (MMSC, ANPM, INS, MADR, ANRM, MS, MJ)

HG este în avizare internă.

32005R0782
Regulamentul (CE) Nr. 782/2005 al Comisiei din 24 mai 2005 de stabilire a formatului pentru transmiterea rezultatelor privind statisticile asupra deşeurilor (Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 131, 25.05.2005, p. 26–37)

INS

ANPM

Proiect de HG privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului nr. 2150/2002 privind statisticile asupra deşeurilor

-

HG trebuie avizat de 7 instituţii (MMSC, ANPM, INS, MADR, ANRM, MS, MJ)

HG este în avizare internă.

32005R1445
Regulamentul (CE) nr. 1445/2005 al Comisiei din 5 septembrie 2005 de definire a criteriilor corespunzătoare de evaluare a calităţii şi a conţinutului rapoartelor de calitate privind statisticile asupra deşeurilor în sensul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 229, 6.09.2005, p. 6–12)

INS

ANPM

Proiect de HG privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului nr. 2150/2002 privind statisticile asupra deşeurilor

-

HG trebuie avizat de 7 instituţii (MMSC, ANPM, INS, MADR, ANRM, MS, MJ)

HG este în avizare internă.

32006R1013
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri (JO L 190, 12.07.2006, p. 1–98) cu rectificarea din JO L 318, 28.11.2008, modificat de Regulamentul (CE) nr. 1379/2007, Regulamentul (CE) nr. 669/2008, Directiva nr. 2009/31/CE, Regulamentul (UE) nr. 219/2009, Regulamentul (CE) nr. 308/2009, Decizia 2010/438/UE, Regulamentul (UE) nr. 413/2010, Regulamentul (UE) nr. 664/2011, Regulamentul (UE) nr. 135/2012, Regulamentul (UE) nr. 255/2013 şi Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

ANPM

MMSC

HG nr. 788/2007 (MO nr. 522/02.08.2007) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, modificat de HG nr. 1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008)

OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de HG privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului

Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

Proiect de OM care stabileşte procedura de

reglementare, suprave-ghere şi control a transferurilor de deşeuri

pe teritoriul României

Proiect de OM care stabileşte procedura de cooperare, realizare şi coordonare a activităţilor de control între Garda Naţională de Mediu şi alte autorităţi publice

Proiect de OM MMSC/MFP care stabileşte procedura de calcul, forma şi conţinutul garanţiei

financiare, conform art. 6 din Regulament

În 90 de zile de la publicarea HG-ului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului

(CE) nr. 1.013/2006

În 60 de zile de la publicarea HG-ului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului

(CE) nr. 1.013/2006

În 90 de zile de la publicarea HG-ului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului

(CE) nr. 1.013/2006

În avizare internă

În curs de elaborare

În curs de elaborare

În curs de elaborare

32007R1418

Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în anumite ţări în care Decizia OCDE privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor nu se aplică (JO L 316, 4.12.2004, p. 6–52), modificat de Regulamentul (CE) nr. 740/2008, Regulamentul (CE) nr. 967/2009, Regulamentul (UE) nr. 837/2010, Regulamentul (UE) nr. 661/2011, Regulamentul (UE) nr. 674/2012, Regulamentul (UE) nr. 57/2013 şi Regulamentul (UE) nr. 519/2013

ANPM

MMSC

HG nr. 788/2007 (MO nr. 522/02.08.2007) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, modificat de HG nr. 1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008)

OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de HG privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului

Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

Proiect de OM care stabileşte procedura de

reglementare, suprave-ghere şi control a transferurilor de deşeuri

pe teritoriul României

Proiect de OM care stabileşte procedura de cooperare, realizare şi coordonare a activităţilor de control între Garda Naţională de Mediu şi alte autorităţi publice

Proiect de OM MMSC/MFP care stabileşte procedura de calcul, forma şi conţinutul garanţiei

financiare, conform art. 6 din Regulament

În 90 de zile de la publicarea HG-ului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului

(CE) nr. 1.013/2006

În 60 de zile de la publicarea HG-ului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului

(CE) nr. 1.013/2006

În 90 de zile de la publicarea HG-ului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului

(CE) nr. 1.013/2006

În avizare internă

În curs de elaborare

În curs de elaborare

În curs de elaborare

32010R1103

Regulamentul (UE) nr. 1103/2010 al Comisiei din 29 noiembrie 2010 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile şi acumulatorii portabili secundari (reîncărcabili) şi auto (JO L 313, 30.11.2010, p. 3-7)

ME

MMSC

HG nr. 1132/2008 (MO nr. 667/25.09.2008) privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificat de HG nr. 1079/2011 (MO nr. 780/03.11.2011)

-

-

-

32011R0333

Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care anumite tipuri de deşeuri metalice nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 94, 08.04.2011, p. 2-11)

ANPM

Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

Nu este cazul. Regulamentul se adresează producătorilor de deşeuri.

-

-

32012R0493

Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficienţă a reciclării în procesele de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori (OJ L 151, 12.06.2012, p. 9-21)

ANPM

MMSC

HG nr. 1132/2008 (MO nr. 667/25.09.2008) privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificat de HG nr. 1079/2011 (MO nr. 780/03.11.2011)

-

-

-

32012R1179

Regulamentul (UE) nr. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care cioburile de sticlă încetează să mai fie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L337, 11.12.2012, p. 31-36)

ANPM

Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

-

-

-

 

32013R0715Regulamentul (UE) nr. 715/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care deșeurile de cupru nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 201, 26.07.2013, p. 14-20)

ANPM

Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

-

-

-

32013R1257Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE (JO L 330, 10.12.2013, p. 1-20)

Autoritatea navală română

MMSC

pentru modificările aduse Regulamentului 1013/2006

HG nr. 788/2007 (MO nr. 522/02.08.2007) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, modificat de HG nr. 1453/2008 (MO nr. 783/24.11.2008) modificat şi completat de HG 1168/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri (MO nr. 19/ 11.01.2014)