Menu 
 
 

Controlul poluării industriale

 

Nr.

crt.

Regulamentul

comunitar

Instituţia responsabilă

Cadrul legislativ existent

Măsuri legislative

care se impun

Termen pentru

îndeplinirea măsurilor asumate

Stadiul

măsurilor asumate

32006R0166
Regulamentul (CE) nr. 166/2006   al Parlamentului European si al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor şi transferului de poluanţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului  (JO L 33, 4.02.2006, p. 1–17), modificat de Regulamentul (CE) nr. 596/2009

MMSC

ANPM

HG nr. 140/2008  (MO nr. 125/18.02.2008)  privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului al Parlamentului European şi al Consiliului European nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, adoptat la 18 ianuarie 2006

-

-

-

32009R1221

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, 22.12.2009, p. 1-45)

MMSC

HG nr. 57/2011 (MO nr. 119/16.02.2011) privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei
OM nr. 1541/2011 (MO nr. 444/24.06.2011) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS

OM nr. 2086/2011 (MO nr. 633/5.09.2011) pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit – EMAS

-

-

-

32010R0066
Regulamentul (CE) nr. 66/2010 Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (JO L 27, 30.01.2010, p. 1-19) cu rectificarea din OJ L 108, 29.04.2010, modificat de Regulamentul (CE) nr. 782/2013

MMSC

HG nr. 661/2011(MO nr. 477/06.07.2011) privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică

OM nr. 2129/2011 (MO nr. 612/30.08.2011) privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologică

-

-

-