Menu 
 
 

Paduri

Directiva/Actul normativ românesc

Actul normativ românesc care asigură

Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 1999/105/CE privind comercializarea materialului forestier de reproduceretranspusă total

Legea nr. 107/2011 (MO nr. 430/20.06.2011) privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

T

OM MAPDR nr. 768/2004 (MO nr. 6/04.01.2012) pentru aprobarea modelului filei Catalogului național al materialelor de baza si, respectiv, a modelului filei de registru al producătorului/furnizorului

I

OM MAPDR nr. 676/2004 (MO nr. 937/13.10.2004) pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere

I

OM MAPDR nr. 557/2006 (MO nr. 709/18.08.2006) pentru aprobarea Listei standardelor naţionale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere

I

OM MMP nr. 1028/2010 (MO nr. 617/01.09.2010) privind aprobarea delimitării şi descrierii regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă identificată” şi “selecţionat”, pentru speciile de interes forestier din România

I

OM MMP nr. 1/2012 (MO nr. 40/17.01.2012) pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat de materiale forestiere de reproducere si a modelului buletinului de analiza a semințelor

I

OM MMP nr. 945/2012 (MO nr. 419/22.06.2012) pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere

I

OM MMSC nr. 1644/2013 (MO nr. 419/10.07.2013) pentru aprobarea Regulamentului privind controlul producătorilor, furnizorilor şi beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere

I

OM MMSC nr. 1645/2013 (MO nr. 539/26.08.2013) pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază

I