Menu 
 
 

Schimbari climatice

Directiva/Actul normativ românesc

Actul normativ românesc care asigură

Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, modificată de Directivele 2004/101/C, 2008/101/CE, 2009/29/CE, Regulamentul nr. 219/2009 şi Decizia 1359/2013 – transpusă total

Directiva 2008/101/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii – transpusă total

Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră – transpusă total

HG nr. 780/2006 (MO nr. 554/27.06.2006) privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, modificată de HG nr. 133/2010 (MO nr. 155/10.03.2010), HG nr. 399/2010 (MO nr. 286/30.04.2010), HG nr. 1300/2010 (MO nr.874/28.12.2010),OUG nr. 115/2011 (MO nr. 926/28.12.2011) şi HG nr. 204/2013 (MO nr. 248/30.04.2013)

T

Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/ 01.11.2013) privind emisiile industriale

I

OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), modificată de OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007), OUG nr. 114/2007 (MO nr. 713/22.10.2007), OUG nr. 164/2008 (MO nr. 808/03.12.2008), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OUG nr. 58/2012 (MO nr. 706/16.10.2012)

T

HG nr. 60/2008 (MO nr. 126/18.02.2008) pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008—2012

I

OM MMDD nr. 1474/2007 (MO nr. 680/05.10.2007) pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, completat de OM MM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009)

I

OM MEF nr.  1768/2007 (MO nr. 635/17.09.2007) pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, modificat de OM ME nr. 1969/2009 (MO nr. 791/19.11.2009)

I

OM MMP nr. 1004/2011 (MO nr. 166/08.03.2011) pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“

I

OM MTI/MMP nr. 169/1801/2011  (MO nr. 541/1.08.2011) pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020

I

OM nr. 2851/2011 (MO nr. 898/19.12.2011)privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020

I

OUG nr. 115/2011 (MO nr. 926/28.12.2011) privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012 (MO nr. 694/09.10.2012), modificată de OUG nr. 17/2013 (MO nr.176/01.04.2013), OUG nr. 70/2013 (MO nr. 387/28.06.2013) şi OG nr. 12/2013 (MO nr. 428/15.07.2013)

I

OM nr. 3420/2012 (MO nr. 680/12.09.2012) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, modificată de OM nr. 659/2013 (MO nr. 251/30.04.2013) şi OM nr. 2970/2013 (MO nr. 838/27.12.2013)

I

OM MMSC nr. 89/2013 (MO nr. 104/21.02.2013) pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, modificată de OM MMSC nr. 654/2013(MO nr. 251/30.04.2013)

I

HG nr.529/2013 (MO nr. 536/26.08.2013) pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice, 2013-2020

I

Directiva 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, modificată de Directiva 2011/92/UEtranspusă total

OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011) privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, modificată de Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2013 (MO nr. 243/26.04.2013)

T

HG nr. 17/2012 (MO nr. 48/20.01.2012) pentru modificarea şi completarea HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

T