Menu 
 
 

Organisme modificate genetic

 

Directiva/Actul normativ românesc

Actul normative românesc care asigură

Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberata în mediu a organismelor modificate genetic si de abrogare a Directivei 90/220/CEE, amendată de Decizia 2002/623, de Regulamentele (CE) nr. 1829/2003 şi 1830/2003 şi de Directiva 2008/27/CEtranspusă total

OUG nr. 43/2007 (MO nr. 435/28.06.2007) privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată de Legea nr. 247/2009 (MO nr. 472/08.07.2009)

T

OM MMP1/MFPnr. 1160/2902/2010 (MO nr. 45/19.01.2011) pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic

I

OM MADR nr. 61/2012 (MO nr. 211/29.03.2012) privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice

I

OM MM2 nr. 1718/2009 (MO nr. 900/22.12.2009) pentru aprobarea formatului autorizaţiei şi al acordului de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

I

OM MM nr. 1205/2009 (MO nr. 663/05.10.2009) pentru realizarea şi funcţionarea Registrului naţional privind locaţiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic

I

OM MMDD3 nr. 1829/2007 (MO nr. 856/13.12.2007) pentru aprobarea Îndrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului şi sănătăţii umane, datorate introducerii deliberate în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic

I

OM MMGA4 nr. 1295/2005 (MO nr. 42/17.01.2006) pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

I

OM MMGA nr. 606/2005 (MO nr. 704/04.08.2005) privind aprobarea Formularului pentru prezentarea rezultatelor introducerii deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piaţă

I

OM MMGA nr. 923/2005 (MO nr. 937/20.10.2005) pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse

I

Directiva 2009/41/CE privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic (reformare) transpusă total

OUG nr. 44/2007 (MO nr. 438/28.06.2007) privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008 (MO nr. 21/11.01.2008)

T

OM MM nr. 439/2009 (MO nr. 303/08.05.2009) privind aprobarea modelelor de formulare necesare procedurii de notificare pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

I

OM MMDD nr. 973/2008 (MO nr. 742/03.11.2008) privind înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

I

 

1 MMP – Ministerul Mediului şi Pădurilor

2 MM- Ministerul Mediului

3 MMDD – Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

4 MMGA – Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor