Menu 
 
 

Substante periculoase

 

Directiva/Actul normativ românesc

Actul normativ românesc care asigură

Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 67/548/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, amendată de Directivele69/81/CEE, 70/89/CEE, 71/144/CEE, 73/146/CEE, 75/409/CEE, 76/907/CEE, 79/370/CEE, 79/831/CEE, 80/1189/CEE, 81/957/CEE, 82/232/CEE, 83/467/CEE, 84/449/CEE, 86/431/CEE, 87/432/CEE, 88/490/CEE, 88/302/CEE, 90/517/CEE, 91/325/CEE, 91/326/CEE, 91/410/CEE, 91/632/CEE, 92/32/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE, 93/101/CE, 93/105/CE, 94/69/CE, 96/54/CE, 96/56/CE, 97/69/CE, 98/73/CE, 98/98/CE, 1999/33/CE, 2000/32/CE, 2001/59/CE, 2003/807/CE, 2004/73/CE, 2006/102/CE, 2006/121/CE, 2008/58/CE, 2009/2/CE şi de Regulamentele (CE) nr. 807/2003 si 1272/2008transpusă parţial (abrogată începând cu 01.06.2015)

HG  nr. 1408/2008  (MO nr. 813/4.12.2008) privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

T

Directiva 1999/45/CE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase, amendată de Directivele 2001/60/CE, 2004/66/CE, 2006/8/CE, 2006/96/CE si de Regulamentele (CE) nr.1882/2003, 1907/2006, 1137/2008 şi 1272/2008 – transpusă total (abrogata incepand cu 01.06.2015)

HG  nr. 937/2010  (MO nr. 690/14.10.2010) privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase

T

HG  nr. 1408/2008  (MO nr. 813/4.12.2008) privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

T

HG nr. 1559/2004 (MO nr. 955/19.10.2004) privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, modificat de HG nr. 894/2005 (MO nr. 763/22.08.2005), HG nr. 628/2006 (MO nr. 452/25.05.2006), HG nr. 1606/2009 (MO nr. 924/30.12.2009) şi HG nr. 360/2013 (MO nr. 375/25.06.2013)

T

Directiva 2004/9/CE privind inspecţia şi verificarea bunei practici de laborator (BPL), modificată de Regulamentul nr. 219/2009

Directiva 2004/10/CE privind armonizarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator şi verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanţelor chimice (versiune codificata), modificată de Regulamentul nr. 219/2009 – transpuse total

HG nr. 63/2002 (MO nr. 102/6.02.2002) privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice, modificat de HG nr. 266/2006 (MO nr. 217/9.03.2006), HG nr. 448/2007 (MO nr. 345/22.05.2007)

T

OM MEC/MSP/MADR nr. 394/728/455/2006 (MO nr. 635/24.07.2006) pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator

T

Directiva 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest, amendată de Directiva 91/692/CEE şi de Regulamentul (CE) nr. 807/2003 – transpusă total

HG nr. 124/2003 (MO nr. 109/20.02.2003) privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificat de HG nr. 734/2006 (MO nr. 519/15.06.2006), HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007)

T

OM nr. 108/2005 (MO nr. 217/15.03.2005) privind Metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de azbest în mediu

T/I

Directiva 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 si de Directivele 2006/50/CE, 2006/140/CE, 2007/20/CE, 2007/47/CE, 2007/69/CE, 2007/70/CE, 2008/15/CE, 2008/16/CE, 2008/31/CE, 2008/75/CE, 2008/77/CE, 2008/78/CE, 2008/79/CE, 2008/80/CE, 2008/81/CE, 2008/85/CE, 2008/86/CE, 2009/107/CE, 2009/150/CE, 2010/50/UE, 2010/51/UE, 2010/71/UE, 2010/72/UE,2010/74/UE, 2011/10/UE, 2011/11/UE, 2011/12/UE,2011/13/UE,2011/66/UE,2011/67/UE, 2011/69/UE,2011/71/UE, 2011/78/UE, 2011/79/UE, 2011/80/UE, 2011/81/UE, 2012/2/UE, 2012/3/UE, 2012/14/UE, 2012/15/UE, 2012/16/UE, 2012/20/UE, 2012/22/UE, 2012/38/UE, 2012/40/UE, 2012/41/UE, 2012/42/UE si2012/43/UE - transpuse total(sfârşitul termenului de valabilitate: 31/08/2013; abrogat prin 32012R0528)

Directiva 2013/3/UE a Comisiei din 14 februarie 2013 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea extinderii includerii tiametoxamului ca substanţă activă în anexa I la directivă în tipul de produs 18 – termen transpunere 31.01.2014

Directiva 2013/4/UE a Comisiei din 14 februarie 2013 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii clorurii de didecildimetilamoniu ca substanţă activă în anexa I la directivă – termen transpunere 31.01.2014

Directiva 2013/5/UE a Comisiei din 14 februarie 2013 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru includerea piriproxifenului ca substanţă activă în anexa I la directivă – termen transpunere 31.01.2014

Directiva 2013/6/UE a Comisiei din 20 februarie 2013 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii diflubenzuronului ca substanţă activă în anexa I la directivă termen transpunere 31.01.2014

Directiva 2013/7/UE a Comisiei din 21 februarie 2013 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii clorurii de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu ca substanţă activă în anexa I la directivă termen transpunere 31.01.2014  

Directiva 2013/27/UE a Comisiei din 17 mai 2013 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii clorfenapirului ca substanţă activă în anexa I la directivă termen transpunere 31.04.2014  

Directiva 2013/41/UEComisiei din 18 iulie 2013 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii 1R-trans-fenotrinei ca substanță activă în anexa I la directivă – termen transpunere 31.08.2014

Directiva 2013/44/UE a Comisiei din 30 iulie 2013 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii pudrei de ştiulete de porumb ca substanţă activă în anexele I şi IA la directivă termen transpunere 31.01.2014

HG nr. 956/2005 (MO nr. 852/21.09.2005) privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, modificată de HG nr. 584/2006 (MO nr. 403/10.05.2006), HG nr. 545/2008 (MO nr. 416/3.06.2008,) HG nr. 54/2009 (MO nr. 94/17.02.2009), HG nr. 933/2010 (MO nr. 642/14.09.2010)

T

OM nr. 1811/2006 (MO nr. 15/10.01.2007) privind abrogarea OM MS nr. 1173/2005 (MO nr. 984/07.11.2005)si modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide

T/I

OM nr. 368/2010 (MO nr. 196/29.03.2010) privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

T

OM MSP/MMGA/ANSVSA nr. 1321/2006/280/90/2007 (MO nr. 286/2.05.2007) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, modificat de OM MSP/MMDD/ANSVSA nr. 2164/81/5/2008 (MO nr. 111/12.02.2008), OM MS/ANSVA/MMGA nr. 1002/948/59/2008 (MO nr. 642/08.09.2008), OM MS/MM/ANSVSA nr. 233/438/15/2009 (MO nr. 288/04.05.2009), OM MS/ANSVSA/MMP nr. 907/1080/53/2010 (MO nr. 506/21.07.2010), OM MS/MMP/ANSVSAV nr. 1090/1297/104/2010 (MO nr. 620/2.09.2010), OM MS/MMP/ANSVSA nr. 1240/1900/115/2010 (MO nr. 776/19.112010), OM MS/MMP/ANSVSAnr. 1594/941/5/2011 (MO nr. 164/08.03.2011), OM MS/MMP/ANSVSAnr. 1377/2834/121/2011 (MO nr. 53/23.01.2012),OM MS/ANSVSA/MMP nr. 209/31/1329/2012 (MO nr. 316/11.05.2012), OM MS /MMP/ANSVSAnr. 644/2595/52/2012 (MO nr. 575/13.08.2012), OM MS/MMP/ANSVSA nr. 1162/3885/82/2013 (MO nr. 19/10.01.2013), OM MS/ANSVSA/MMP nr. 1192/2/4060/2013 (MO nr. 87/11.02.2013), OM MS/MMSC/ANSVSA nr. 84/437/34/2013 (MO nr. 181/01.04.2013) şi OM MS/MMSC/ANSVSA nr. 696/1596/63/2013 (MO nr. 452/23.07.2013)

T/I

OM MMP nr. 2608/2012 (MO nr. 539/16.07.2012) privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor biocide în condiţii de siguranţă pentru mediu

I

OM MS/ANSVSA/MMP nr. 637/50/2492/2012 (MO nr. 587/29.07.2012) privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

I

Directiva 86/609/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor adminsitrative ale statelor membre în ceea ce priveşte protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştriinţifice, amendată de Directiva 2003/65/CE - transpusă total

Directiva 2010/63/UE privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice – abrogă Directiva 86/609/CEE de la 1 ianuarie 2013, cu excepţia art. 13 care se abrogă de la 10 mai 2013 – termen de transpunere 10.11.2012

OG nr. 37/2002 (MO nr. 95/02.02.2002) pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată de Legea nr. 471/2002 (MO nr. 535/23.07.2002), modificată de OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007)

T

OM MAAP1/MAPM2 nr. 143/400/2002 (MO nr. 697/24.09.2002) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale

T

OM ANSVSA nr. 84/2005 (MO nr. 829/14.09.2005) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte constituirea unui comitet consultativ privind protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice

T

Proiect de OUG privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau educative

T

1 MAAP – Ministerul Agriculturii, Alimentării şi Pădurilor

2 MAPM – Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului