Menu 
 
 

Sisteme Informatice

Serviciul Sisteme Informatice este un compartiment funcţional în cadrul structurii organizatorice a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice care are următoarele atribuţii:

 • a) asigură menţinerea la parametrii funcţionali a reţelei de calculatoare a instituţiei în conformitate cu cerinţele impuse de standardele de securitate;
 • b) participă împreună cu unităţile subordonate la elaborarea strategiei de informatizare şi dezvoltare IT sub coordonarea Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
 • c) analizează sistemul informatic al instituţiei şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia prin achiziţii de echipamente de calcul, software şi accesorii;
 • d) fotografiază si înregistrează audio-video momentele importante din cadrul evenimentelor mediatice, în vederea transmiterii către mass-media, precum şi a postării lor pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
 • e) postează comunicatele de presa pe site-ul oficial al ministerului;
 • f) asigură administrarea serverelor LINUX şi WINDOWS din Data Center, a serviciilor aflate pe aceste servere (DNS, Firewall, Proxy, mail, DHCP, WINS etc.), servicii necesare funcţionării în condiţii optime a tuturor staţiilor de lucru din cadrul reţelei interne a Ministerul Mediului şi Pădurilor;
 • g) asigură administrarea serverelor WEB (mmediu.ro, www.deseurielectrice.ro);
 • h) asigură conectarea la internet a utilizatorilor reţelei şi stabileşte parametrii de routing;
 • i) creează pe server conturi de mail şi configurează aceste conturi pe staţiile de lucru din reţeaua internă a Ministerul Mediului şi Pădurilor;
 • j) participă la securizarea reţelei internet şi a calculatoarelor aflate în reţea;
 • k) monitorizează service-ului hardware (realizat de o firma de specialitate) de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor din dotarea ministerului;
 • l) asigură suport utilizatorilor (help desk);
 • i) creează site-ului institutiei şi colaborează cu direcţiile de specialitate în scopul dezvoltării şi actualizării conţinutului;
 • m) asigură gestionarea şi întreţinerea site-ului instituţiei, postează informaţiile primite de la direcţiile de specialitate;
 • n) actualizează zilnic site-ul cu informaţii de interes public privind activitatea Ministerului Mediului şi Pădurilor, pe care le primeşte de la direcţiile de specialitate;
 • o) asigură interfaţa tehnică cu partenerii IT ai instituţiei în problemele de specialitate;
 • p) colaborează cu celelalte compartimente pentru a asigura funcţionarea în bune condiţii a reţelei interne, a accesului la Internet şi poşta electronică, a posturilor de lucru individuale. Decide asupra modului de rezolvare a incidentelor semnalate şi în funcţie de gravitatea problemei, contactează furnizorii de servicii IT şi informează şeful ierarhic;
 • q) răspunde de întreţinerea şi repararea aparaturii IT în colaborare cu furnizorii de servicii;
 • r) înaintează Direcţiei Resurse Umane propuneri pentru participarea personalului instituţiei la cursuri de perfecţionare în domeniul IT;
 • s) propune realizarea compatibilităţii sistemelor IT din unităţile teritoriale, subordonate sau în coordonarea ministerului, prin măsuri specifice sistemelor deschise, cu respectarea normelor de securitate.