Menu 
 
 

Politici publice

Unitatea de Politici Publice

Construim legături între oameni, structuri şi oferim informaţiile şi asistenţa necesare pentru elaborarea şi planificarea politicilor publice în domeniul mediului în general – şi în domeniul producţiei şi consumului durabil în special.

Viziunea noastră?

Vrem să transformăm Ministerul Mediului într-o instituţie publică modernă, vector pentru o societate durabilă.

Principii care ne ghidează: dinamism, comunicare deschisă, onestitate, atitudine constructivă, iniţiativă, echitate, îmbunătăţirea performanţei, respect, responsabilitate, orientare către rezultate.

Valori

 • Creativitate, inovaţie
 • Comunicare transparentă şi permanentă
 • Eficienţă
 • Dezvoltare continuă
 • Spirit de echipă

Ce facem?

 • Coordonam procesul de planificare strategică în Ministerul Mediului;
 • Acordăm asistenţă tehnică în elaborarea documentelor de politici publice;
 • Instruim departamentele de specialitate în domeniul politicilor publice şi a managementului strategic;
 • Elaborăm documente de politici publice în domeniul consumului şi producţiei durabile;
 • Coordonăm şi implementăm procesul de simplificare administrativă;
 • Coordonăm politica în domeniul achiziţiilor publice ecologice;
 • Coordonăm politica în domeniul tehnologiilor de mediu;
 • Coordonăm elaborarea şi implementarea capitolelor de mediu din diverse Programe naţionale intersectoriale (Planul Naţional de Reforme, Planul de Acţiune pentru Politica Industrială, Programul de Guvernare, etc…);
 • Coordonăm politica în domeniul instrumentelor economice cu componenta de mediu.

Plan strategic al Ministerului Mediului 2007 – 2009 – Componenta de management

Plan strategic al Ministerului Mediului – Componenta de programare bugetară

 

Legislatie Politici Publice

Manuale si ghiduri

Planificare strategică