Menu 
 
 

Economic & financiar

Direcţia Generală Economică şi Financiară este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Mediului şi Pădurilor condusă de un director general în subordinea căruia se află un director general adjunct şi doi şefi serviciu.

Direcţia Generală Economică şi Financiară îşi exercită atribuţiile prin intermediul Serviciului Financiar-Contabilitate şi Serviciul Buget, având ca obiect de activitate gestionarea patrimoniului ministerului din punct de vedere al resurselor financiare şi materiale.

Situatii financiare