Menu 
 
 

Achiziţii publice şi administrative

Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ este compartiment funcţional în structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Pădurilor, organizat la nivel de direcţie generală, care are ca principal obiectiv coordonarea metodologică a achiziţiilor publice realizate din fonduri de la bugetul de stat şi din fonduri europene, precum şi asigurarea suportului logistic şi administrativ al direcţiilor generale/direcţiilor din cadrul ministerului.

Concomitent cu atribuţiile specifice ce îi revin, Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ are şi următoarele responsabilităţi:

  • Contribuie la procesul de actualizare, respectare şi îndeplinire a angajamentelor asumate în negocieri, la care Ministerul Mediului şi Pădurilor este instituţie responsabilă, cuprinse, în Programul legislativ prioritar (la nivel de lege);
  • Participă, alături de alţi reprezentanţi ai ministerului, la negocierea acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor, în vederea exprimării punctului de vedere;
  • Avizează punctul de vedere al Ministerului Mediului şi Pădurilor la iniţiativele legislative transmise de către Departamentul Relaţia cu Parlamentul.