Menu 
 
 

Clearinghouse Mechanism

În cadrul documentului Cartea Albă privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, dezvoltarea bazei de date Clearinghouse reprezintă unul dintre cei patru piloni necesari pentru dezvoltarea politicii de adaptare precum şi o arie prioritară de lucru.

În timp ce deja există o cantitatea considerabilă de informaţii şi studii vis a vis de impactul schimbărilor climatice, vulnerabilitate şi opţiuni de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi pe parcurs completarea acestor date, ele nu sunt egal distribuite între statele membre şi destul de greu accesibile în acest moment.

În aceste condiţii, mecanismul Clearinghouse este definit ca un instrument IT şi în acelaşi timp ca o bază de date pentru impactul, vulnerabilitatea şi cele mai bune practici din domeniul adaptării la efectele schimbărilor climatice.

În prezent, acest mecanism este cunoscut cu numele de:

Platforma Europeană de Adaptare la efectele schimbărilor climatice ”

CLIMATE-ADAPT: European Climate Adaptation Platform).

În cadrul “Platformei Europene de Adaptare la efectele schimbãrilor climatice”, fiecare stat membru deţine o secţiune individualã, pagina României poate fi consultatã aici:
<http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries/romania>