Menu 
 
 

Politica ASC la nivel EU

Prima iniţiativă politică la nivel EU în domeniul adaptării la efectele schimbărilor climatice o reprezintă adoptarea de către Comisia Europeană în 2007 a documentului “Cartea Verde privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice în Europa- posibilităţile de acţiune ale Uniunii Europene”

Cartea Verde aduce în atenţie şi dimensiunea internaţională a problematicii de adaptare la efectele schimbărilor climatice, şi consideră că măsurile de adaptare adoptate în EU pot fi aplicate şi în alte părţi ale lumii şi reprezintă totodată şi un prilej de a dovedi rolul de lider internaţional al EU în acest domeniu.

Urmare a studiilor efectuate, cele mai vulnerabile zone de la nivel EU la efectele negative ale schimbărilor climatice sunt: Sudul Europei şi întregul bazin al Mării Mediterane din cauza efectului combinat al temperaturilor ridicate şi regim redus al precipitaţiilor în zone care se confruntă deja cu deficit de apă, zonele montane-îndeosebi Alpii, zonele costiere, zone inundabile intens populate, Peninsula Scandinavă, regiunea Arctică unde creşterea temperaturilor vă fi mai intensă ca în orice altă zonă de pe glob.

Documentul evidenţiază necesitatea pregătirii unui cadru coerent privind adaptarea, cadru ce va permite derularea unor acţiuni de adaptare mai puţin costisitoare, comparativ cu măsurile neplanificate de răspuns la efectele schimbărilor climatice.

Acesta este structurat pe patru piloni, după cum urmează:

Luarea unor măsuri imediate în EU prin: integrarea măsurilor de ASC în cazul implementării şi modificării legislaţiei şi a politicilor existente sau cele care urmează a fi elaborate, integrarea ASC în programele de finanţare la nivel EU, dezvoltarea unor noi politici de răspuns

Integrarea ASC în acţiuni de cooperare internaţională

Reducerea incertitudinilor prin extinderea bazei de date rezultate prin integrarea domeniului ASC în activităţile de cercetare

Implicarea tuturor factorilor interesaţi în pregătirea strategiilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice (societatea civilă, mediu de afaceri, sectorul public)

Cea de-a doua iniţiativă de la nivel EU o reprezintă adoptarea de către Comisia Europeană în 2009 a Cărţii Albe „Adaptarea la efectele schimbărilor climatice: către un cadru de acțiune la nivel european”.

Prezenta carte albă stabilește un cadru vizând reducerea vulnerabilității UE la impactul schimbărilor climatice şi se bazează pe consultarea publică din anul 2007 o dată cu lansarea Cărţii Verzi dar şi pe alte activităţi de cercetare care au identificat o serie de măsuri care trebuie luate într-un timp scurt.

Obiectivul acestui cadru comunitar pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice este de a îmbunătăți rezistența UE la efectele negative ale schimbărilor climatice.

Se intenţionează o abordare treptată, astfel:

etapa 1 (2009-2012): bazele elaborării unei strategii cuprinzătoare de adaptare la efectele schimbărilor climatice la nivel EU cu recomandări pentru statele membre, urmând ca această să fie implementată în cursul etapei 2, începând din 2013.

Etapa 1 se va axa pe patru piloni de acțiune:

- crearea unei baze de cunoștințe solide cu privire la impactul și consecințele schimbărilor climatice pentru UE (Clearinghouse Mechanism);

- integrarea adaptării în principalele domenii de politică ale UE;

- folosirea unei combinații de instrumente de politică (instrumente de piață, orientări, parteneriate public-privat) pentru a se asigura realizarea eficace a adaptării la efectele schimbărilor climatice;

- intensificarea cooperării internaționale în ceea ce privește adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

În prezent, Comisia Europeană intenţionează să integreze problematica adaptării în toate politicile cheie privind schimbările climatice şi urmează să elaboreze până în anul 2013, Strategia de Adaptare a EU ce va cuprinde recomandări generale pentru toate statele membre.