Menu 
 
 

AVIAŢIE

Începând cu 1 ianuarie 2012, sub incidenţa schemei de comercializare va intra şi sectorul aviatic. Astfel, la nivelul UE, certificatele din aviaţie vor fi alocate cu titlu gratuit în proporţie de 85%, restul de 15% urmând a fi comercializate prin licitaţie.

Schema acoperă atât zborurile intracomunitare, cât şi zborurile care sosesc în, şi pleacă de pe aeroporturile comunitare, începând. Numărul de certificate alocate sectorului aviatic este egal cu 97% din media emisiilor generate de acest sector în perioada 2004-2006,ceea ce reprezintă aproximativ 210 milioane EUAA anual.

Prevederile referitoare la includerea activităţilor de aviaţie au fost preluate în legislaţia naţională prin HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare (HG 780/2006).

În vederea includerii activităţilor de aviaţie în schema EU ETS, Comisia Europeană a mandatat EUROCONTROL pentru a dezvolta şi pune în funcţiune un instrument de sprijin pentru operatorii de aeronave.

EUROCONTROL (The European Organization for Safety of Air Navigation – instituţia care gestionează traficul aerian european şi coordonează activitatea controlorilor de trafic aerian şi a furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană în vederea îmbunătăţirii performanţei, siguranţei şi durabilităţii transportului aerian din Europa) propune furnizarea accesului la anumite date şi informaţii referitoare la operatorii de aviaţie, în vederea conformării cu obligaţiile administrative şi de implementare prevăzute de Directiva 2003/87/CE revizuită.

Instrumentul de sprijin dezvoltat de EUROCONTROL pentru operatorii de aeronave din schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS) are rolul de suport pentru operatorii de aeronave care au zburat de pe şi către un aerodrom localizat în zona de aplicabilitate a schemei EU ETS, furnizând informaţii de interese pentru aceştia referitoare la obligaţiile de monitorizare şi raportare a emisiilor. Acest instrument al EUROCONTROL poate fi utilizat şi de alte entităţi interesate, de exemplu organismele de verificare din EU ETS.

Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea instrumentului EUROCONTROL, vă rugăm să consultaţi documentul de mai jos.

EUROCONTROL – Emissions Trading Scheme Support Facility for Aircraft Operators