Menu 
 
 

Licitarea certificatelor de emisii

Directiva ETS revizuită introduce conceptul unei abordări armonizate la nivelul UE pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Aceasta stabileşte că, pentru cea de-a treia etapă a schemei, respectiv 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2020 a schemei, regula de bază pentru alocarea certificatelor pentru sectorul de producere a energiei electrice va fi achiziţionarea integrală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră prin intermediul licitaţiei (cu excepţia celei produse prin utilizarea gazelor de ardere şi a derogărilor tranzitorii (vezi derogări electricitate) acordate unor state membre).

Una dintre îmbunătățirile stabilite în revizuirea Directivei 2003/87/CE a fost că licitația trebuie să reprezinte principiul de bază pentru alocare, întrucât aceasta este modalitatea cea mai simplă și, în general, este considerată mijlocul cel mai eficient din punct de vedere economic de a realiza acest lucru. Eficiența sistemului de comercializare a certificatelor de emisii se bazează pe un semnal clar referitor la prețul carbonului pentru a reduce, cu cel mai mic cost, emisiile de gaze cu efect de seră. Licitația trebuie să sprijine și să consolideze acest semnal referitor la prețul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Derogări electricitate

Directiva 2003/87/CE revizuită prevede la art. 10c posibilitatea optării pentru alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică. Derogările se referă la posibilitatea utilizării unor alocări tranzitorii cu titlu gratuit pentru producţia de electricitate, respectiv excluderea în anumite condiţii de la achiziţionarea în totalitate prin licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru producţia de energie electrică. Condiţiile se referă în principal la modernizări în îmbunătăţirea tehnologiei, retehnologizare sau implementarea unor tehnologii “curate”. Numărul de certificate alocate gratuit scade treptat până la eliminarea totală a alocării gratuite în 2020 (pentru acest sector). Pot beneficia de derogările tranzitorii Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Ungaria.

Implementarea prevederilor art. 10c al Directivei ETS revizuite se face prin intermediul Deciziei Comisiei C(2011) 1983 final din 29.3.2011 privind orientările referitoare la metodologia de alocare în mod tranzitoriu de certificate gratuite de emisii pentru instalaţiile de producere a electricităţii în temeiul articolului 10c alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE (Comunicarea Comisiei – Document de orientare privind aplicarea opţională a articolului 10c din Directiva 2003/87/CE (2011/C 99/03) şi Decizia).