Menu 
 
 

Situaţia notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001

Situaţia notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001

Situaţia dosarelor cu notificările la Legea nr. 10/2001

Notificările adresate Ministerului Mediului şi Pădurilor în temeiul Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate alăturat.

Pentru analizarea acestor notificări, a fost constituită o Comisie internă, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 434/31.03.2010.

Situaţia dosarelor cu notificările la Legea nr. 10/2001 în luna aprilie 2011