Menu 
 
 

ICN-RATEN

Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti (ICN), sucursala a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN)

 

Activitatea SCN – RAAN este reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 1352/2006.

Procedura de autorizare

- În luna iulie 2010 Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti a notificat Ministerul Mediului şi Pădurilor asupra intenţiei de a demara procedura de obţinere a unei noi autorizaţii de mediu pentru activităţile de cercetare / dezvoltare în domeniul nuclear desfăşurate pe amplasamentul de la Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş.

- În luna august 2010 Ministerul Mediului şi Pădurilor a comunicat către SCN – RAAN care este conţinutul minim al documentaţiei pentru emiterea autorizaţiei de mediu, în conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

- În luna iulie 2011 SCN – RAAN a depus documentaţia necesară solicitată de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.

- În luna septembrie 2011 Ministerul Mediului şi Pădurilor deleagă competenţa pentru derularea anumitor etape din procedura de autorizare către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti.

- Informaţii suplimentare despre continuarea procedurii de autorizare se regăsesc pe pagina de internet a A.R.P.M. Piteşti.