Menu 
 
 

Evaluare de mediu pentru strategii/planuri/programe

Programul ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014 – 2020

[06.01.2015] Proiect DECIZIE

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro până la data de 15.01.2015.

[03.12.2014] Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice varianta actualizata (noiembrie 2014) a proiectului de strategie a acestui program.

Program ENI CBC Bazinul Marii Negre_noiembrie 2014

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro.

[05.11.2014] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014 – 2020”, punem la dispoziţia publicului interesat proiectul de program:

Program ENI CBC Bazinul Marii Negre

Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentulul afişat spre consultare, pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

[28.11.2014] În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 – 2020, MMSC anunta publicul despre disponibilizarea proiectului de program, finalizarea raportului de mediu elaborat pentru acesta si organizarea dezbaterii publice a celor doua documente mentionate.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Ministerului Fondurilor Europene din București, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sala de conferințe de la parter, in data de 19 ianuarie 2015, începând cu ora 15.00.
Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro.

[04.11.2014] În cadrul procesului de elaborare a Programului Operațional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 – 2020, punem la dispoziţia publicului studiul de evaluare adecvată elaborat pentru acesta și depus la MMSC. Comentarii şi propuneri privind documentul afişat pot fi transmise la adresele luminita.andrei@mmediu.ro și anca.craciunas@mmediu.ro.

[09.09.2014] PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – REPUBLICA SERBIA 2014-2020
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia 2014-2020”, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:
Comentariile și propunerile justificate în scris ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresele: lucia.trif@mmediu.ro și anca.mihaescu@mmediu.ro.
[ 17.09.2014 ]Informații privind desfășurarea procedurii de evaluare strategică de mediu în Republica Serbia pentru “PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA –REPUBLICA SERBIA 2014-2020”
[08.09.2014] Program de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020 
În cadrul procesului de elaborare a Programului de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020, având ca autoritate de management Ungaria, punem la dispoziţia publicului proiectul de program şi de raport de mediu elaborat pentru acesta. Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării, până cel târziu la data de 06 octombrie 2014.Draft CP Danube
Draft CP Danube ANNEXES
FINAL DRAFT CP Danube SEA
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, punem la dispoziţia publicului, pentru consultare, Raportul de mediu al PNDR 2014-2020 modificat conform observațiilor și comentariilor publicului formulate la dezbaterea publică din data de 2.10.2014:

Raportul de mediu al PNDR 2014-2020 modificat-dezbatere publică

[25.08.2014]  Urmare a derulării evaluării strategice de mediu efectuată în cadrul evaluării ex-ante a Programului Național de Dezvoltare Rurală aferent perioadei 2014-2020, titular fiind Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru PNDR 2014-2020, punem la dispoziţie pentru consultare publică următoarele documente:- Raport de mediu:
- Document de programare – PNDR 2014-2020:
Comentariile și observațiile scrise privind documentele afişate spre consultare, pot fi trimise până la data de 2.10.2014 la sediul MMSC din B-dul Libertații nr.12, sect.5, București sau electronic pe adresa de e-mail: lucia.trif@mmediu.ro, precum și la sediul titularului (MADR) din B-dul Carol I nr.2-4, sect.3 sau electronic pe adresa de e-mail: viitorulpndr@madr.ro ;
Ședința de dezbatere publică va avea loc în data de 2.10.2014 începând cu ora 11.00 la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sala 20.

Planul Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, proiect revizuit ca urmare a observațiilor Comisiei Europene

[26.11.2014] În cadrul procedurii de evaluare de mediu a Planului Național de Tranziție (PNT) pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, punem la dispoziția publicului interesat raportul de mediu –varianta draft noiembrie 2014.

Raport de mediu-varianta draft noiembrie 2014

[21.08.2014] În conformitate cu prevederile articolului 32 alineatul 5 din Directiva 2010/75/UE, în vederea luării unei decizii privind acceptarea de către Comisia Europeană (CE) a proiectului “Planului Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale”, în perioada 2013 – 2014, prima versiune a planului transmisă CE în luna decembrie 2012 a fost supusă unui proces de evaluare din partea experților Comisiei Europene în raport cu regulile de elaborare a unor astfel de planuri, stabilite prin Decizia 2012/115/UE. Ca urmare a observațiilor Comisiei Europene transmise autorităților române în această perioadă proiectul planului a suferit modificări.
În contextul menționat, în cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu aplicată „Planului Național de Tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, cu modificările ulterioare, punem la dispoziţie pentru consultare versiunea revizuită a planului.

Descarca document TNP august 2014;

Descarca document Tabel A1 Anexa 1;

Descarca document Tabel B1 Anexa 1;

Descarca document Tabel B2 Anexa 1;

Descarca document Tabel B3 Anexa 1;

Descarca document Anexa 2.

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresele de e-mail: iliuta.paraschiv@mmediu.ro și aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.

Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei

[14.08.2014]  

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR), punem la dispoziția publicului, pentru consultare.
Publicul interesat poate transmite propuneri privind prima versiune a SDTR la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării la adresele de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro și aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.

Descarca document Raspuns MMSC la Notificarea MDRAP privind necesitatea evaluarii de mediu pentru SDTR.

[04.06.2014] Programe de Cooperare Transfrontalieră 2014 – 2020
• Program de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020

În cadrul procesului de elaborare a Programului de cooperare transnaţională DUNĂREA 2014 – 2020, având ca autoritate de management Ungaria, punem la dispoziţia publicului documentul de definire a domeniului SEA, precum şi un rezumat al acestuia elaborate de Ungaria pentru programul menţionat. Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro până cel târziu la data de 16 iunie 2014.

Descarca document Executive summary Scoping report
Descarca document Scoping report
Programe de Cooperare Transfrontalieră 2014 – 2020[ 14.04.2014 ]

• Program de cooperare interregională INTERREG EUROPE 2014 – 2020

În cadrul procesului de elaborare a Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, având ca autoritate de management Franţa, punem la dispoziţia publicului forma finală a programului şi raportul de mediu elaborat pentru acesta în conformitate cu prevederile Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului. Comentarii şi propuneri privind documentele afişate pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro până cel târziu la data de 25 aprilie 2014.

Descarca document Interreg Europe CP Final Draft”
Descarca document Interreg Europe Environmental Report”

[ 14.04.2014 ]

• Program Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2014-2020

În cadrul procesului de elaborare a Program Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2014-2020, având ca autoritate de management Ungaria, punem la dispoziţia publicului tematica propusă de către Ungaria pentru Evalurea Strategică de Mediu care va fi elaborată în conformitate cu prevederile Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului. Comentarii şi propuneri privind documentul afişat pot fi transmise la adresa luminita.andrei@mmediu.ro până cel târziu la data de 25 aprilie 2014.

Descarca document Informare privind tematica SEA”

Amenajament silvic UP X Câmpu lui Neag

[ 18.12.2013 ]

Descarca document Proiect Aviz de Mediu pentru “Amenajament Silvic – Campu lui Neag”

[ 09.12.2013 ]

In cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru “Amenajament silvic UP X Câmpu lui Neag”, punem la dispozitia publicului decizia de emitere a Avizului de Mediu.(Procedura derulata de APM Hunedoara)

 Decizie de emitere a Avizului de Mediu

Comentariile şi propunerile justificate pot fi transmise în termen de 10 zile de la afişare , la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia Evaluare Impact si Controlul Poluării la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro

MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT

[10.02.2015]

Ca urmare a dezbaterii publice a Raportului de mediu pentru Master Planul General de Transport al Romaniei, ce a avut loc in data de 12 ianuarie 2015, la sediul Ministerului Transporturilor, pentru asigurarea transparentei decizionale punem la dispozitie, spre informare, urmatoarele documente:

Descarca document – Comentariile din perioada dezbaterii publice si raspunsurile la acestea (Ministerul Transporturilor –Directia Stretegie si Mangement; EU CONCEPT R$D; WWF Romania; AGIR) – format pdf;

Descarca document – Completarile la Raportul de mediu pentru Master Planul General de Transport, ca urmare a observatiilor si comentariilor transmise de catre publicul interest – format pdf;

Descarca document – Tabel cu privire la Prezentarea solutiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interest in timpul dezbaterii publice a Raportului de mediu pentru MPGT al Romaniei- format pdf.

[26.01.2015]

Descarca document – Raspunsul Romaniei la comentariile si propunerile Ungariei cu privire la MPGT

[23.01.2015]

Descarca document – Raspunsul Romaniei la comentariile si propunerile Bulgariei cu privire la MPGT

[20.01.2015]

Descarca document – Executive Summary for the Romanian General Transport Master Plan (lb. engl.) – format pdf;  

Descarca document – Rezumat Master Plan General de Transport pentru Romania (lb. rom.) – format pdf;

[09.01.2015]

In luna noiembrie 2014 a fost demarată procedura de consultări în context transfrontieră, în conformitate cu prevederile Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfronrieră (Protocolul SEA), cu Statele Potențial Afectate. Asftfel au fost notificate: Bulgaria, Serbia, Ucraina și Ungaria. In termenul precizat in notificare au raspuns Bulgaria si Ungaria. Serbia și Ucraina nu au răspuns la notificare. In acest sens, atasam scrisorile primite din partea Rep. Bulgaria si Ungaria.

Raspuns Rep Bulgaria | Raspuns Ungaria

[16.12.2014] Studiul de Evaluare Adecvata pentru Master Planul General de Transport al Romaniei”, insotit de Anexele la acesta, revizuit cu completari.

Studiu EA | Anexe

[10.11.2014]
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al României (MPGT), punem la dispoziţia publicului, pentru consultare, următoarele documente:

Documentele pot fi consultate la sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, b-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, de luni până joi între orele 8.30-17.00 și vineri între orele 8.30-14.30, iar publicul poate trimite comentarii şi propuneri scrise la sediul MMSC, în termen de 45 de zile calendaristice, sau la Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării la adresele de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro și aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 12.01.2015 la sediul Ministerului Transporturilor, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, București, în sala de festivități, ora 12.00 și este deschisă și publicului și autorităților statelor posibil a fi afectate (Bulgaria, Ungaria, Serbia și Ucraina).

[21.10.2014] Studiul de Evaluare Adecvata pentru Master Planul General de Transport al Romaniei

Studiu de Evaluare Adecvata | Anexe

Comentariile și propunerile publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresele: mihaela.macelaru@mmediu.ro şi aureliu.dumitrescu@mmediu.ro , până la data dezbaterii publice, ce va fi anunțată pe propria pagina de internet de îndată ce se va stabili.

[15.10.2013]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al Romaniei, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:

Descarca document – Versiunea preliminară a Master Planului General de Transport al României pe termen scurt, mediu şi lung

Descarca document -Decizia etapei de încadrare privind Master Planul General de Transport

Comentariile și propunerile publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa: mihaela.macelaru@mmediu.ro şi aureliu.dumitrescu@mmediu.ro , până cel târziu la data de 15 noiembrie 2013

[ 13.08.2013 ]

STRATEGIA NAȚIONALĂ ŞI PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU GESTIONAREA SITURILOR CONTAMINATE DIN ROMÂNIA
Descarca document – Strategia nationala pentru gestionarea siturilor contaminate
Cetaţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 18 zile de la data publicării (13.08.2013), la adresele de e-mail: gabriela.istrate@mmediu.ro şi carmen.tudose@mmediu.ro.

[ 29.09.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti, în calitate de titular al Strategiei Naţionale şi Planului Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de strategie şi a planului de acţiune, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice pentru strategia propusă, inclusiv pentru raportul de mediu.
Comentariile şi propunerile scrise pot fi trimise la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti sau la adresele de e-mail: gabriela.istrate@mmediu.ro, carmen.tudose@mmediu.ro, în termen de 48 de zile de la publicare.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Siseşti”, bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, Bucureşti, România, sala Amfiteatru, Parter, în data de 16.12.2013, ora 11:00.
Dezbaterea este deschisă publicului posibil a fi afectat. La dezbatere vor participa autorităţile pentru protecţia mediului şi apelor”
• Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România;
• Raport de Mediu Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România.
Descarca document – Raport Mediu;
Descarca document – Strategie;

 

PLANUL NATIONAL DE TRANZITIE PENTRU INSTALATIILE DE ARDERE AFLATE SUB INCIDENTA PREVEDERILOR DIRECTIVEI 2010/75/UE PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE (PNT)

[17-05-2013] – Informații privind Procedura de evaluare de mediu:

Titularul PNT a anunțat în mass-media pe data de 20 noiembrie 2012, respectiv 23 noiembrie 2012, în ziarul „România Liberă”, “elaborarea primei versiuni a PNT”, conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Titularul PNT a notificat prin adresa nr. 146084/OP/20.11.2012, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului că a fost elaborată prima versiune a PNT (art. 9(1) al HG nr. 1076/2004).
În urma analizei primei versiuni a PNT, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a considerat că în acest caz se aplică prevederile art. 5(2), lit. a) din H.G. nr. 1076/2004, pentru care este obligatorie efectuarea evaluării de mediu şi a informat titularul PNT, în conformitate cu prevederile art. 9(3) al HG nr. 1076/2004.
Este în curs de constituire grupul de lucru în vederea desfăşurării etapei de definitivare a PNT (art. 14(2)(3)). Din componenţa acestui grup de lucru vor face parte reprezentanţi desemnaţi ai instituţiilor cu posibile implicaţii în problematica dezvoltată prin PNT, respectiv: Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Elaboratorul raportului de mediu, Titularul PNT. Constituirea Grupul de lucru pentru PNT va fi finalizată după desemnarea elaboratorului raportului de mediu, membru de drept al grupului.

Planul National de Tranzitie pentru instalatiile de ardere aflate sub incidenta prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale

[ 20.11.2012 ]

Descarca document – PNT
Descarca arhiva

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, până la data de 19 decembrie 2012 (30 de zile), la adresa de e-mail: mailto:iliuta.paraschiv@mmediu.ro, mailto:constantin.pulbere@mmediu.ro.

_______________________________________________________________________________________

STRATEGIA ENERGETICA A ROMANIEI PENTRU PERIOADA 2007-2020 

Evaluarea de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice pune la dispoziția publicului Avizul de mediu pentru “Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 -2020, actualizată pentru perioada 2011 – 2020.” (16 ianuarie 2013)

[ 04.12.2012 ]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 -2020, actualizată pentru perioada 2011 – 2020, punem la dispoziția publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru acestă strategie:
Decizia Finală de emitere a avizului de mediu pentru “Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 -2020, actualizată pentru perioada 2011 – 2020“

[ 31.07.2012 ]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Energetică a României, punem la dispoziţia publicului pentru consultare următoarele documente:
Proiectul de Strategie Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020
Raportul de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020
Anexa 1 cu Abrevierile şi acronimele din Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020
Anexa 2 cu Măsurile Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii justificate privind documentele afişate spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro , până la data de 15 septembrie 2012.

“Dezbaterea publica va avea loc în Bucuresti, la sediul SC Electrica SA, sala Radu Zane, adresa: Strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, în data de 10 octombrie 2012 la ora 13.00. Dezbaterea este deschisa atat publicului cat si autoritatilor implicate in procedura de evaluare de mediu.”

[ 16.01.2013 ]

Stadiul procedurii Evaluării de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020

[ 07.11.2011 ]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Energetică a României, punem la dispoziţia publicului pentru consultare următoarele documente:

Proiectul de ”Strategie Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020 actualizată pentru perioada 2011 – 2020”

Raportul de mediu la ”Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 – 2020 actualizată pentru perioada 2011 – 2020”

Anexa 1 – Abrevieri şi acronime la Raportul de mediu

Anexa 2 – Măsuri la Raportul de mediu

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro,

până la data de 10 ianuarie 2012.

[ 21.06.2011 ]

Prezentările grupului de lucru referitoare la Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020