Menu 
 
 

Informaţii de interes public conform legii 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice este doamna Ileana Paraschiv, Serviciul Relații cu Publicul și Mass – Media.

Definiția informației de interes public:

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;

ART. 6 din Legea nr.544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Solicitările persoanelor fizice și juridice, altele decât cele de presă, pot fi depuse direct la sediul MMSC- Serviciul Relații cu Publicul și Mass – Media sau pot fi transmise prin poștă, fax, sau e-mail.

Adresă de e-mail pentru transmiterea solicitărilor: relatii.public@mmediu.ro

 

Programul de Relații cu Publicul

Luni, Marţi, Joi și Vineri: 10:00 – 13:00

Miercuri: 15:00 – 19:00

 

Pentru informații legate de transmiterea solicitărilor puteți apela nr. de tel.: 004 021 408 9605

 

 

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii publice în situaţia în care persoana se consideră vătătmată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

Rapoartele de Evaluare a Implementării Legii nr. 544/2001 în MMSC

 

Mai mult AICI