Menu 
 
 

Afaceri Europene

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit stat membru cu puteri depline la nivel comunitar, fiind al 7-lea stat membru ca număr de voturi (14).

Pentru îndeplinirea obligaţiilor în domeniul protecţiei mediului care revin României în calitate de stat membru al UE, Direcţia Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) reprezintă structura de interfaţă între Minister şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE)) prin:

  • pregătirea, împreună cu direcţiile tehnice de specialitate din minister, a instrucţiunilor şi mandatelor/mandatelor generale de negociere în domeniul protecţiei mediului pentru reglementările, strategiile şi politicile europene (la nivelul UE sau în relaţia cu Statele Candidate, în curs de aderare şi non-membre UE), în curs de promovare/negociere indiferent de nivelul de reprezentare şi corelarea acestora cu poziţiile adoptate de alte state membre;
  • coordonarea schimbului de informaţii referitoare la reglementările, strategiile şi politicile europene, în domeniul protecţiei mediului, în curs de promovare între instituţiile naţionale implicate şi Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă UE;
  • coordonarea reprezentării României la reuniunile privind protecţia mediului din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene;
  • urmărirea respectării calendarului de transpunere a acquis-ului comunitar de mediu cât şi a calendarului de raportare către Comisia Europeană/Agenţia Europeană de Mediu;
  • coordonarea activităţii de raportare a actelor naţionale de transpunere a directivelor europene în cadrul procesului de notificare, dar şi a actelor normative emise în domeniul reglementat de directiva care face obiectul transpunerii către Ministerul Afacerilor Europene şi a actelor naţionale de aplicare a Regulamentelor europene către Comisia Europeană;
  • coordonarea elaborării: răspunsurilor la solicitările de informaţii ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene; punctelor de vedere ale MMSC în vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările de informaţii primite prin sistemul EU Pilot (coordonator MAE); punctelor de vedere ale MMSC în vederea transmiterii răspunsurilor la notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene din faza pre-contencioasă a procedurii de infringement şi pentru transmiterea documentelor (memoriu în apărare, memoriu în duplică) în faza contencioasă (sesizarea Curţii de Justiţie a UE) a procedurii de infringement (coordonator MAE)

Tratat UE

Tratat de Aderare – sectiunea Mediu

Planuri de Implementare

Prioritati Presendintia UE

Propuneri Legislative la Nivel European

Materiale Informale

Plan Masuri Prioritare

Legislatie