Menu 
 
 

Plafoane naţionale de emisii

Plafoanele naţionale de emisii pentru dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi compuşi organici volatili (COV)

Protocolul Gothenburg

Legislaţie