Menu 
 
 

ACORDURI MULTILATERALE INTERNATIONALE DE MEDIU, in vigoare in Romania

 • 1 Legea nr. 22 din 22.02.2001 Conventia ESPOO – evaluarea impact asupra mediului
 • 2 Legea nr. 86 din 10.05.2000 Conventia Aarhus – accesul la informatie
 • 3 Legea nr. 112 din 14.04.2009 Protocolul la Conventia Aarhus
 • 4 Legea nr. 92 din 18.03.2003 Conventia Helsinki – efectele transfrontiere ale accidentelor industriale
 • 5 Decretul nr.187 din 30.03.1990 Conventia privind protectia patrimoniului mondial, cultural si natural
 • 6 Legea nr. 89 din 10.05.2000 Acordul de la Haga – conservarea pasarilor de apa migratoare african-eurasiatice
 • 7 Legea nr. 58 din 13.07.1994 Conventia privind diversitatea biologica
 • 8 Legea nr. 59 din 11.03.2003 Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologica
 • 9 Legea nr. 13 din 11.03.1993 Conventia Berna – conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa
 • 10 Legea nr. 13 din 08.01.1998 Conventia Bonn – conservarea speciilor migratoare de animale salbatice
 • 11 Legea nr. 5 din 25.01.1991 Conventia Ramsar – zoner umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice
 • 12 Legea nr. 69 din 15.07.1994 Conventia Washington – comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie
 • 13 Legea nr. 90 din 10.05.2000 Acordul privind conservarea liliecilor in Europa
 • 14 Legea nr. 91 din 10.05.2000 Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagra, Marea Mediterana si din zona contigua a Atlanticului
 • 15 Legea nr. 389 din 19.10.2006 Conventia protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor
 • 16 Legea nr. 137 din 01.07.2010 Protocol la Conventia Carpatica
 • 17 Legea nr. 76 din 05.04.2013 Protocol la Conventia Carpatica
 • 18 Legea nr. 314 din 13.11.2007 Conventia internationala privind reglementarea vanarii balenelor
 • 19 Legea nr. 24 din 06.05.1994 Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice
 • 20 Legea nr. 3 din 02.02.2001 Protocolul de la Kyoto la Conventia cadru schimbari climatice
 • 21 Legea nr. 84 din 03.12.1993 Conventia Montreal – protectia stratului de ozon si Amendamentul la conventie
 • 22 Legea nr. 8 din 25.01.1991 Conventia asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi
 • 23 Legea nr. 652 din 07.12.2002 Protocoalele la Conventia asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi
 • 24 Legea nr. 6 din 25.01.1991 Conventia Basel – controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora
 • 25 Legea nr. 265 din 15.05.2002 Amendamente la Conventia Basel
 • 26 Legea nr. 261 din 16.06.2004 Conventia Stockholm – poluantii organici persistenti
 • 27 Legea nr. 91 din 18.03.2003 Conventia Rotterdam – consimtamant prealabil produsi chimici periculosi si pesticide
 • 28 Legea nr. 111 din 05.06.1998 Conventia privind combaterea desertificarii
 • 29 Legea nr. 14 din 24.02.1995 Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea
 • 30 Legea nr. 30 din 26.04.1995 Conventia Helsinki – protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiere si a lacurilor internationale
 • 31 Legea nr 228 din 30.11.2000 Protocol la Conventia Helsinki
 • 32 Legea nr. 98 din 16.09.1992 Conventia Bucuresti – protectia Marii Negre impotriva poluarii
 • 33 Legea nr. 6 din 08.03.1993 Conventia internationala pentru prevenirea poluarii de catre nave
 • 34 Legea nr. 84 din 03.12.1993 Conventia Montreal – protectia stratului de ozon si Amendamentul la conventie
 • 35 Legea nr. 451 din 08.07.2002 Conventia Europeana privind peisajele
 • 36 Legea nr. 553 din 14.10.2002 Protocolul privind protectia mediului asupra Antarcticii
 • 37 Legea nr.160 din 03.10.2000 Conventia internationala privind pregatirea, raspunsul si cooperarea in caz de poluare cu hidrocarburi
 •