Menu 
 
 

Hotărâre de Guvern privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

09.12.2013

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice(MMSC) supune dezbaterii publice a proiectului de Hotărâre de Guvern privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz.

Descarca document – Nota de Fundamentare;

Descarca document – Proiect Hotarare;

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, timp de 10 zile de la data publicării.
Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ pot fi adresate în scris pe adresa de email: mmsc.dgdsp@mmediu.ro, prin poştă pe adresa: Bd. Libertăţii nr.12, sector 5.