Menu 
 
 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru Mediu a unor lucrări destinate prevenirii şi înlăturării efectelor fenomenelor meteorologice periculoase

5.12.2013 | În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice(MMSC) supune dezbaterii publice a proiectului de Hotărâre pentru aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii și înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor obiective din domeniul public al statului care au fost realizate și facturate în anul 2012 și decontate.

Descarca Nota de Fundamentare

Descarca Proiect Hotarare

Descarca Anexă

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării (14 decembrie 2013) la MMSC, Direcția Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne, telefon: 021.408.96.02, persoana de contact: Eugenia NECEA, Șef Serviciu Investiții, e-mail: eugenia.necea@mmediu.ro.