Menu 
 
 

Dezbatere publica – HG de modificare a HG 1/2006 (ROF a AFM)

[30.01.2015] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea alineatului (1) al articolului 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Menţionăm că persoana de contact este dna. Graţiela Dumitrache, Email: iuliana.decu@afm.ro; juridic@afm.ro.

Proiect de HG | Nota de fundamentare