Menu 
 
 

Dezbatere publica – HG privind aprobarea bugetului AFM pe anul 2015

[30.01.2015] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre  a Guvernului privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Menţionăm că persoana de contact este dna. Iuliana Decu, Email:
iuliana.decu@afm.ro; juridic@afm.ro.

Proiect de HG

Nota de fundamentare

Anexa 1 CENTRALIZAT 27.01.2015

Anexa 1a 27.01.2015

Anexa 1b 27.01.2015

Anexa 2 lista programe afm 27.01.2015

Anexa 3 SEE 27.01.2015