Menu 
 
 

Programul LIFE

life

[06.01.2015] In luna decembrie 2014, Comisia Europeana a lansat doua instrumente finaciare noi, prin intermediul Programului LIFE:

1) Finanțare Privată pentru Eficiență Energetică / Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)

2) Facilitatea Financiară pentru Capitalul Natural / Natural Capital Financing Facility (NCFF)

Dragi aplicanți,

In prezent, platforma eProposal funcționează în parametri normali.
Dacă există dificultăți de editare, urmați instrucțiunile (afișate și pe pagina eProposal):
Vă rugăm să folosiți  combinația de taste “Ctrl + F5″ (simultan apăsați CTRL  și  F5) pentru Windows PC, iar pentru MAC combinațiile sunt fie Apple + R,  fie  + R.
 
In cazul în care întampinați în continuare probleme tehnice  vă stam la dispoziție cu următoarea adresa de e-mail: oana.dima@mmediu.ro. Emailurile dumneavoastră vor fi retransmise  echipei de asistență tehnică  eProposal .

ATENTIE!!!

S-a prelungit termenul de depunere a proiectelor traditionale

Deadline proiecte traditionale: 24 octombrie, ora 17, ora Romaniei.

Programul LIFE este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice. Obiectivul său general vizează implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a legislaţiei UE privind mediul și clima, prin co-finanţarea proiectelor care adaugă valoare spaţiului european.

LIFE a debutat în anul 1992, iar în prezent s-au încheiat deja patru faze: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III (2000-2006) și LIFE+ (2007-2013). Pe parcursul celor patru intervale, LIFE a co-finanţat 3.954 proiecte pe teritoriul UE, cu o contribuţie de aproximativ 3,1 miliarde de euro pentru protecţia mediului.

Actualul Program LIFE se desfăşoară în perioada 2014 – 2020 şi a intrat în vigoare prin aprobarea Regulamentului (CE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347 din 20 decembrie 2013.

Conform noului regulament, scopul Programului LIFE 2014-2020 este să acţioneze ca un catalizator pentru o mai bună implementare şi integrare a obiectivelor de mediu şi climatice şi să consolideze complementaritatea cu alte programe ale UE.

Regulamentul prevede existenţa a două subprograme:

  • Subprogramul pentru Mediu, cu trei direcţii prioritare: Mediu şi Utilizarea Eficientă a Resurselor, Natură și Biodiversitate, Guvernare şi Informare în Domeniul Mediului;
  • Subprogramul pentru Politici Climatice, cu trei direcţii prioritare: Atenuarea Schimbărilor Climatice, Adaptarea la Schimbările Climatice, Guvernare şi Informare în Domeniul Climei.

 

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a Programului LIFE în perioada 2014-2020 este de 3.456.655.000 euro, exprimat în preţuri curente, din care 2.592.491.250 euro sunt alocaţi Subprogramului pentru Mediu, iar 864.163.750 euro Subprogramului pentru Politici Climatice.

 

Conform Programului LIFE 2014-2020, alocările naționale există doar pentru primul program de lucru multianual 2014-2017 și vizează doar subprogramul Mediu. Suma ce revine României în acest sens este de 34.386.660 euro.

 

România a obţinut co-finanţare LIFE pentru primele proiecte în anul 1999. Până în prezent, ţara noastră este beneficiarul a 67 de proiecte: 42 pentru conservarea naturii, 22 pentru protecția mediului și trei în cadrul componentei LIFE Informare și Comunicare.

 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îndeplineşte în România rolul de Autoritate Naţională LIFE.

Punct Focal Național LIFE

Oana Dima
Manager Public
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
România
Tel. / Fax: 004 021-408.95.19
Mobil: 004 0754.231.238
E-mail: oana.dima@mmediu.ro
www.mmediu.ro

 

Regulamentul LIFE 2014-2020

ROMANA / ENGLISH

 

LIFE Primul Program Multianual de Lucru 2014-2017

ROMANA / ENGLISH

 

Calendarul de lucru al sesiunii LIFE 2014 este următorul:

 

PROIECTE TRADIȚIONALE

24 octombrie 2014 (ora 17, ora României)– termenul limită pentru depunerea propunerilor – depunere electronică, prin intermediul eProposal

Documentele necesare pentru realizarea propunerilor de proiecte tradiționale sunt furnizate in arhive zip sau rar si pot fi descărcate mai jos:

 

LIFE Mediu

Mediu și Utilizarea Eficientă a Resurselor

ROMANA / ENGLISH

Natură și Biodiversitate

ROMANA / ENGLISH

Guvernare și Informare

ROMANA / ENGLISH

 

LIFE Politici Climatice

Este un singur pachet de documente pentru toate cele trei componente: Atenuarea Schimbărilor Climatice / Adaptarea la Schimbările Climatice / Guvernare şi Informare.

ROMANA / ENGLISH

 

PROIECTE DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

15 septembrie 2014 (ora 17, ora României) – termenul limită pentru depunerea propunerilor – format electronic pe CD-ROM sau DVD

Documentele necesare pentru realizarea propunerilor de proiecte de asistență tehnică pot fi descărcate mai jos:

ROMANA / ENGLISH

 

PROIECTE INTEGRATE

Faza I: 10 octombrie 2014 (ora 17, ora României) – termenul limită pentru depunerea notelor conceptuale – format electronic pe CD-ROM sau DVD

Faza a II-a: Aprilie 2015 – termenul limită pentru depunerea propunerii complete – format electronic pe CD-ROM sau DVD

Documentele necesare pentru realizarea propunerilor de proiecte integrate pot fi descărcate mai jos:

ROMANA / ENGLISH (1) / ENGLISH (2)

 

PROIECTE PREGĂTITOARE

26 octombrie 2014 (ora 17, ora României) – termenul limită pentru depunerea propunerilor – format electronic pe CD-ROM sau DVD

Documentele necesare pentru realizarea propunerilor de proiecte pregătitoare pot fi descărcate mai jos:

ROMANA / ENGLISH

 

PROIECTE PENTRU CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII

30 septembrie 2015 (ora 17, ora României) – termenul limită pentru depunerea propunerilor (depunere continuă) – format electronic pe CD-ROM sau DVD

Documentele necesare pentru realizarea propunerilor de proiecte pentru consolidarea capacității pot fi descărcate mai jos:

ROMANA / ENGLISH