Menu 
 
 

Ordinul Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 504/2013

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice publica Ordinului Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 504/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reorganizarea și restructurarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice