Menu 
 
 

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea delimitării zonelor funcționale cu regim diferențiat de protecție de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

[23.04.2014]În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea delimitării zonelor funcționale cu regim diferențiat de protecție de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

Descarca / deschide Document; Descarca / deschide Document;

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site la MMSC, Direcția Dezvoltarea Durabilă și Protecția Naturii, fax: 021.316.02.87, persoană de contact: Diana Cocai, e-mail: diana.cocai@mmediu.ro.