Menu 
 
 

Rovana Plumb: City Bike, soluţia noastră pentru mobility management

DSC_0009

Planurile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), în privinţa implementării conceptului de mobility management, sunt strâns legate de încurajarea şi dezvoltarea mersului cu bicicleta în oraş. Primul pas îl reprezintă dezvoltarea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, a proiectului de bike sharing, City Bike, a declarat, într-un interviu acordat Green Report, ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb.

Ce politici dezvoltă MMSC pentru implementarea conceptului de mobility management?

Am veşti foarte bune din acest punct de vedere. Unul dintre proiectele importante propuse de MMSC pentru acest an se referă la promovarea celor mai eficiente metode europene pentru încurajarea şi dezvoltarea mersului cu bicicleta în oraş, dar şi la dezvoltarea facilităţilor şi a integrării cu transportul public. Este vorba despre proiectul City Bike, conceput după modelul vienez, pe care îl vom dezvolta împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti.

Alocarea fondurilor din bugetul ministerului pe care îl conduc pentru realizarea proiectului de bike sharing este răspunsul nostru concret în ceea ce priveşte implementarea în România a conceptului de mobility management.

Totodată, MMSC are în vedere anumite modificări legislative, care să determine impulsionarea instituţii-lor publice, a agenţilor economici, dar şi a cetăţenilor de a adopta acest concept de management al mobilităţii şi de a-l implementa într-un mod cât mai eficient şi cât mai rapid.

Ar putea deveni MMSC formator de mobility management?

Ministerul a desfăşurat şi desfăşoară în continuare parteneriate cu diferite instituţii publice din România, printre care Ministerul Educa-ţiei Naţionale, în vederea colaborării pentru atingerea dezideratului urmărit privind protejarea cât mai eficientă a mediului înconjurător.

Încă de la preluarea mandatului de ministru, am urmărit personal impulsionarea colaborării interinstituţionale cu Ministerul Educaţiei Naţionale, deoarece, sunt de părere că doar împreună putem schimba mentalitatea copiilor, implicit a părinţilor şi a oamenilor din jurul acestora, în ceea ce priveşte implementarea în toate domeniile a conceptului de dezvoltare durabilă urbană.

MMSC îşi propune să promoveze în rândul copiilor acest concept de management al mobilităţii, deoarece ei pot înţelege cel mai uşor că, de exemplu, mersul pe bicicletă pentru rezolvarea treburilor cotidiene poate ajuta într-o mare măsură la protejarea mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Trebuie să ajutăm populaţia să conştientizeze, încă de la o vârstă fragedă, că dezvoltarea durabilă a oraşelor prin reducerea traficului urban este cheia succesului pentru a asigura un aer cât mai curat şi un factor crescut al calităţii vieţii.

Este posibilă o reţea de piste pentru biciclete complementară drumurilor judeţene sau naţionale?

În acest moment, aşa cum am spus, urmărim dezvoltarea şi imple-mentarea unui proiect, alături de Primăria Municipiului Bucureşti, ce presupune un program de închiriere a bicicletelor. Totodată programul vizează şi construirea unor centre de închiriere în zonele cele mai aglomerate în vederea descongestionării traficului şi reducerea poluării la nivelul Municipiului Bucureşti.

De asemenea, va fi extinsă reţeaua de piste de biciclete pentru a asigura o alternativă viabilă la traficul auto şi pentru a impulsiona cetăţenii să utilizeze acest mod ecologic de deplasare cât mai frecvent. La nivel naţional, construcţia unei reţele de piste de biciclete complementară drumurilor judeţene sau naţionale este o problematică ce necesită o atenţie specială.

Acest fapt se datorează diversităţii particularităţilor existente la nivelul fiecărui judeţ în parte, precum şi necesitatea unor astfel de piste de biciclete care variază într-o marjă destul de mare de la o comunitate locală la alta.

În prezent anumite autorităţi locale cum ar fi cele din judeţele Arad, Bihor, Alba sau Cluj au aplicat pentru fonduri europene în vederea realizării unor proiecte de contrucţie de piste de biciclete care să fie adiacente drumurilor naţionale şi celor judeţene. Un exemplu elocvent îl reprezintă pista de biciclete ce leagă oraşele Floreşti şi Cluj-Napoca care urmăreşte pe o bună distanţă traseul DN1.

Îmi doresc ca astfel de exemple să fie din ce în ce mai multe şi, în următorii ani, să putem vorbi despre o adevărată reţea naţională de piste de biciclete, iar acest mijloc de transport să devină cu adevărat o alternativă semnificativă a transportului rutier convenţional.

Când şi în ce condiţii va avea România o infrastructură destinată maşinilor electrice?

O astfel de infrastructură poate deveni funcţională în România în aproximativ trei-cinci ani după părerea mea. Totul depinde însă de motivaţia agenţilor economici care sunt dispuşi să investească în staţii de încărcare pentru maşinile electrice, fonduri pe care le vor recupera într-un ritm accelerat, ca urmare a creşterii numărului de utilizatori ai unor astfel de autovehicule. MMSC poate stimula, în continuare, achiziţia autovehiculelor cu propulsie electrică, prin intermediul programului Rabla şi prin scutirea de la plata timbrului de mediu determinând, astfel, creşterea semnificativă a numărului de astfel de autovehicule aflate în uz pe piaţa din România.

Un număr tot mai mare de autovehicule electrice va determina, implicit, agenţii economici să investească în dezvoltarea şi extinderea reţelei de staţii de încărcare la nivel naţional pentru astfel de autoturisme.

Care este stadiul licitaţiei privind achiziţionarea unei maşini electrice de către MMSC?

Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne din cadrul MMSC a organizat în 2013 trei proceduri de cerere de oferte pentru achiziţionarea unui autoturism electric, dar toate procedurile au fost anulate, întrucât nu a fost depusă nicio ofertă. În vederea atingerii acestui obiectiv, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va relua procedura şi în anul 2014.

Ce înseamnă, pentru MMSC, mobility management în 2014?

Aşa cum am spus, Ministerul Me-diului şi Schimbărilor Climatice urmăreşte ca, pe parcursul anului 2014, să demareze proiectul de bike sharing, derulat împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti. Scopul nostru este stimularea mersului pe bicicletă ca o alternativă eficientă la traficul rutier atât din punctul de vedere al timpului petrecut în trafic, cât şi al îmbunătăţirii calităţii vieţii prin reducerea noxelor.

Reducerea traficului urban este cheia succesului pentru a asigura un aer cât mai curat. Reţeaua de piste de biciclete va fi extinsă pentru a asigura o alternative viabilă la traficul auto.

 

Sursa Green-report.ro http://www.green-report.ro/rovana-plumb-city-bikesolutia-noastra-pentru-mobility-management/