Menu 
 
 

Proiecte de acte normative

Dezbatere publica – HG de modificare a HG 1/2006 (ROF a AFM)

[30.01.2015] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea alineatului (1) al articolului 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu. Menţionăm că […]

Dezbatere publica – HG privind aprobarea bugetului AFM pe anul 2015

[30.01.2015] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre  a Guvernului privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu. Menţionăm că persoana de contact este dna. Iuliana […]

MMAP supune dezbaterii publice proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

[30.01.2015] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor . Proiect de Hotarare | Nota […]

MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr.II/28 la Hotărârea Guvernului nr.536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții cuprinse în „Proiectul nr. 3-Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în bazinul Criș, în județul Vaslui și în municipiul Ploiești„ din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor

[16.01.2015] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr.II/28 la Hotărârea Guvernului nr.536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții cuprinse în  „Proiectul nr. 3-Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în bazinul […]

MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012 și pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012

[07.01.2015] În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice “Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 […]

MMSC supune dezbaterii publice Proiectul de HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

[10.12.2014] In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMSC supune dezbaterii publice Proiectul de HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în […]

MMSC supune dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

[03.12.2014] In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMSC supune dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Nota de Fundamentare | Proiect OG Cetățenii și […]

MMSC supune dezbaterii publice proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

[02.12.2014] In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMSC supune dezbaterii publice proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. Nota de Fundamentare | Proiect HG | Rectificare Buget […]

MMSC supune dezbaterii publice HOTĂRÂREA privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul “Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

[20.11.2014] In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMSC supune dezbaterii publice HOTĂRÂREA privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul “Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii […]

MMSC supune dezbaterii publice planul de management al Rezervației naturale Balta Cilieni-Băilești

[17.11.2014] In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMSC supune dezbaterii publice planul de management al Rezervației naturale Balta Cilieni-Băilești. Plan Management Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site – 17.11.2014, la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, […]