Menu 
 
 

Anunturi consultari publice

Supunem consultării publice Raportul referitor la informațiile privind acțiunile LULUCF pentru România, Raport în temeiul articolului 10 din Decizia Nr. 529/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013

Supunem consultării publice Raportul referitor la informațiile privind acțiunile LULUCF pentru România, Raport în temeiul articolului 10 din Decizia Nr. 529/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate […]

MMSC supune dezbaterii publice PLANURILE de MANAGEMENT pentru situl Natura 2000-ROSCI0003 Arborele de CASTAN , al Ariei Protejate “CARIERA CORABIA”, respectiv al Rezervației Fosilifere “Chiuzbaia”

[14-10-2014] In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMSC supune dezbaterii publice planurile de management PLANURILE de MANAGEMENT pentru situl Natura 2000-ROSCI0003 Arborele de CASTAN , al Ariei Protejate “CARIERA CORABIA”, respectiv al Rezervației Fosilifere “Chiuzbaia”. Descarca Planul de Management pentru situl Natura 2000-ROSCI0003 Arborele de CASTAN; Descarca Planul de […]

Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, adoptată la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013, semnată de România la aceeaşi dată

[24.03.2014]În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în admistrația publică, republicată Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice(MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind rectificarea Convenției de la Minamata referitoare la mercur. Expunere Conventie Minamata; Lege Conventie Minamata Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 15 zile de la […]

MEDIU: CE, consultare privind traficul cu specii sălbatice de floră și faună

Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la modul în care UE poate fi mai eficace în combaterea traficului cu specii sălbatice. Aceasta vine ca răspuns la recenta creștere la nivel global a braconajului și a comerțului ilegal cu specii sălbatice, care se află în prezent la niveluri fără precedent pentru unele specii. […]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale şi Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România

[13.02.2014]În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale şi Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România. Nota de Fundamentare ; Proiect de HOTARARE de Guvern; Anexa la HG Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / […]

MMSC supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru completarea HG nr.710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care MMSC are rolul de Autoritate de Implementare

[07.02.2014]În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice Hotărârea Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare. […]

Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

[06.02.2014] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Descarca Ordin […]

MMSC supune dezbaterii publice HG privind aprobarea Acordului încheiat între MMSC şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene – EUROCONTROL

[31.01.2014] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice Hotărârea Guvernului privind aprobarea Acordului încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Facilitatea de […]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile aflate în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

[27.01.2014] În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile aflate în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea […]

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind portul uniformei de serviciu, modul de acordare şi forma acesteia pentru personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

[24.01.2014] În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind portul uniformei de serviciu, modul de acordare şi forma acesteia pentru personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. Nota de Fundamentare ; Proiect de […]